De publieke sector staat aan de vooravond van een grote herverkaveling. Nederland verlaat het tijdperk van de verzorgingsstaat. Van een periode waarin de burger klant werd van de overheid, gaan we naar een wereld waarin overheid en burgers steeds meer naast elkaar staan. Overheidstaken worden anders verdeeld en de overheid stimuleert de burger meer eigen regie te nemen.

‘Meer met minder’ verlangt een zorgvuldig terugtrekkende overheid. Dit brengt voor iedereen – burger, gemeente, bibliotheek, vvt-instelling, kinderopvang – veel onzekerheden met zich mee. Als de kaasschaaf niet meer werkt, staat hun bestaansrecht op het spel.

Een nieuwe maatschappelijke ordening ontstaat. Dit vereist de inzet en inspanningen van tal van maatschappelijke partijen, niet alleen van de overheid. Geen stelsels, structuren en regels, maar een open proces is nodig; met co-creatie en sturing op behoeften, noodzaak en maatschappelijke waarden.

De burger en de gemeenschap zijn de enige constante factor. Zij moeten weer centraal staan in plaats van het subsidie-infuus. Een integraal beeld van de eindgebruiker is hiervoor cruciaal. Een begrip dat in de publieke sector nog in kinderschoenen staat, maar waarvan het belang door de markt al jaren geleden ontdekt is. ‘Volg het geld’ is niet meer voldoende om te overleven. ‘Volg de mens achter de vraag’ is het devies van the Alignment House.

Handelen in plaats van afwachten
Wilt u maatschappelijk rendement in deze nieuwe wereld leveren? Dat begint bij het innemen van een goede positie.

Sorteer nu voor op de verandering. Zo kunt u proactief handelen en zorgvuldig eerste stappen zetten, in plaats van dat u afwacht tot akkoorden zich via beleid vertalen in de contouren voor de uitvoering. U behoudt uw relevantie voor de burgers. The Alignment House begeleidt u in diverse stadia van dit proces. Of vraag ons om een second opinion over de koers van uw organisatie. Wij geven u inzicht in strategische vraagstukken die bepalend zijn voor het aanhouden van deze koers.

Onze toegevoegde waarde:

  • Wij bieden u haarscherp inzicht in uw verzorgingsgebied en in de behoeften en levensstijl van de eindgebruiker.
  • Dit inzicht vertalen we vervolgens naar een optimaal dienstenaanbod, beleid en de inrichting van uw organisatie.
  • We zijn in staat strategie snel om te zetten in actie. Daarbij komen we met nieuwe inzichten en concepten.
  • Waar nodig, verbinden wij relevante kennis en ervaring van de markt met die van de publieke sector.

Wij ondersteunen u in het aangaan van (branchevreemde) partnerships en begeleiden u in het opbouwen van samenwerkingsverbanden.