De Bredebieb scan is een onderzoeksmethode ontwikkeld door the Alignment House in samenwerking met Experian, een vooraanstaande partner op het gebied van klantkennis, inzicht en segmentatie. De scan geeft de Bibliotheek inzicht in eigen verzorgingsgebied (bevolkingssamenstelling), het maatschappelijk hart (grootste doelgroepen in het gebied) en de belangrijkste groepen in het ledenbestand van de bibliotheek.

Meer weten over wat the Alignment House doet met de openbare bibliotheken en de B7? Kijk op www.bredebieb.nl.

Mosaic
De Bredebieb scan maakt gebruik van Mosaic. Mosaic identificeert alle 7,4 miljoen huishoudens in Nederland en classificeert deze in een van de 14 ‘Mosaic groepen’. Met gebruik van diverse databronnen geeft deze classificatie een duidelijk beeld van de Nederlandse consument voor wat betreft hun socio-demografie, levensstijl, cultuur en (bestedings)gedrag. Het gaat hier om GISdata, registratiedata en kwalitatieve data.

Verzorgingsgebied

Resultaat: wat kan ik ermee?
De Bredebieb scan geeft de desbetreffende bibliotheek gedetailleerd inzicht in haar daadwerkelijke verzorgingsgebied en in waar haar leden wonen op wijkniveau. Deze inzichten geven de bibliotheek de mogelijkheid om:

  • Te bepalen waar kansen liggen voor een stevige positie in het gebied.
  • Actief samenwerkingspartners te benaderen om allianties en partnerships mee aan te gaan om huidige- of nieuwe doelgroepen te bedienen.
  • Dienstverlening per bibliotheek ontwikkelen gericht op de belangrijkste doelgroepen.
  • Marketing en communicatie activiteiten op wijkniveau afstemmen voor de doelgroepen die daar wonen
  • Te bepalen welke bibliotheken/uitleenpunten nodig zijn om de leden te bedienen, zodat er besparingen kunnen worden ingericht.
  • Te zien welke vestigingen succesvol zin in het bereiken van bepaalde doelgroepen, daar kunnen andere vestigingen van leren.
  • Gesprekspartner te worden voor lokale bestuurders en maatschappelijke partijen in deze gemeente over thema’s binnen het beleidsprogramma.

Kind en Carriere