Geen enkele organisatie kan zonder een stip op de horizon: een helder baken waarop de organisatie koerst. Een positionering die organiserend werkt voor alle besluiten en keuzes om doelen te bereiken.

Past uw huidige positionering niet meer bij uw visie en ambitie? Of dwingt de markt uw organisatie een nieuwe koers te bepalen? Dan is het nodig uw positionering te herzien, want een heldere positionering geeft richting: voor het optimale dienstenaanbod, voor uw (groei)strategie en voor de inrichting van uw interne organisatie.

The Alignment House hielp in de laatste vijf jaar meer dan honderd dienstverlenende organisaties aan een klantrelevante en differentiërende positionering. De aanleiding verschilt per organisatie of sector: ‘te laag’ scoren op klanttevredenheidsonderzoeken, stagnerende groei, verminderde aansluiting met belangrijke doelgroepen en veranderende vraag of wetgeving.

Strategie – differentiatie –  interne kracht
Het positioneren van dienstverlenende organisaties vraagt een andere aanpak dan het positioneren van producten.

  • Een scherpe positionering vraagt altijd om een heldere visie en ambitie die ten grondslag liggen aan uw strategie. Heeft u goed in beeld welke veranderingen op u afkomen en hoe u daar als organisatie op gaat anticiperen?
  • Ook is onderzoek naar relevantie van belang. Pas als u de dynamiek van de markt kent en weet wie uw doelgroepen zijn en wat hen beweegt, kunt u zich echt onderscheiden.
  • Bij dienstverlenende organisaties moet veel meer, en in een vroeger stadium, aandacht zijn voor identiteit en cultuur: de interne kracht en eigenheid van de organisatie en haar mensen. Positioneren stopt te vaak bij het communiceren van een onderscheidende en klantrelevante belofte. Wij geloven in merktrots. Medewerkers die zich herkennen in – en trots zijn op – de organisatie waar ze voor werken, maken uw belofte waar.

Met behulp van speciaal ontwikkelde onderzoeksmethoden, geven wij u inzicht in deze drie pijlers.

Met de juiste focus formuleren wij de optimale positionering. Ook ondersteunen wij u bij de implementatie en bij het optimaal inrichten van uw organisatie.

Zo komt u tot een ijzersterke positionering: gebaseerd op duidelijke keuzes, passend bij uw interne kracht en ambitie, relevant voor uw belangrijkste doelgroepen en afgestemd op toekomstige ontwikkelingen. En bovenal … met ‘merkwaardig’ gedrag van uw medewerkers als onderscheidende factor voor zowel het werkplezier als voor de klantbeleving.