What- PositioneringGezamenlijk kunnen we uw optimale positionering definiëren, maar wij kunnen u ook helpen met de realisatie ervan: de doorvertaling naar uw interne organisatie, uw marketingkalender en communicatiestrategie en digitale oplossingen.

Afgestemd op uw behoeften zetten wij instrumenten in die u op strategisch en/of operationeel niveau ondersteunen. Wat bereikt u met onze diensten?

POSITIONERING –  bepaal een helder baken waarop de organisatie koerst en waar uw doelgroepen voor kiezen. Deze stip aan de horizon geeft richting om uw doelen te bereiken en werkt organiserend voor al uw besluiten en keuzes.

INTERNE ORGANISATIEONTWIKKELING –  vertaal uw positionering naar een passend HR-instrumentarium om uw medewerkers merkgericht op te leiden. Zo brengt u de kracht van uw interne organisatie in lijn met wat u belooft, want houding en gedrag van uw medewerkers bepalen voor 70% hoe uw klant uw dienst ervaart.

MARKETING COMMUNICATIE  –  vertaal uw positionering naar een concreet marketingjaarplan. Met uw marketingacties claimt u daadwerkelijk uw positie. U creëert zichtbaarheid en bekendheid op het juiste moment, bij uw belangrijkste doelgroepen en biedt dienstverlening met toegevoegde waarde. Gebruik communicatiemiddelen om zowel intern als extern uw positionering uit te dragen en om de eenheid tussen identiteit en imago te onderstrepen.

DIGITALE SERVICE zet de juiste online toepassingen in en gebruik ze optimaal voor het versterken van uw dienstverlening en het behalen van uw doelstellingen.

Door onze focus op vijf specifieke branches kennen we de dynamiek en ontwikkelingen van de zorg, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, publieke sector en duurzame goederen (durables). Hierdoor bieden wij branche-specifieke onderzoek- en ontwikkelmethoden, zoals de Zorgscan en de Publieke Waarden Scan. Ook maken wij gebruik van de kracht van kruisbestuiving over branches heen.