AI AI AI

AI is het nieuwe ei van Columbus, waarvan we niet weten of we er blij van moeten worden of niet. Duidelijk is dat de ontwikkeling van AI door het geopolitieke strijdtoneel in volle vaart is. Zoals Yuval Noah Harari stelt: “AI has hacked the operating system of human civilisation”.

AI dwingt ons tot aanscherping en herontdekking van het menszijn. Openbare bibliotheken kunnen daarin een grote rol spelen als ‘hubs for civilisation, resilience and purpose’. Het lijkt me daarmee redelijk onvermijdelijk dat de herontdekking van het menszijn het centrale thema wordt in het nieuwe bibliotheekconvenant.

Dit vergt wel het een en ander. Dat ontdekken we onder andere door het project The Third Space. Doorgronden hoe naast economisch, juist persoonlijk, sociaal en cultureel kapitaal aan te wenden door met de inwoner participatief te ontwerpen. Ontdekken (zie de Stanfordstudie over AI) dat intelligentie zowel een individueel als collectieve kant kent. Denk aan de whisdom of the crowds. De intelligentie van een groep is niet gerelateerd aan het gemiddelde IQ van de groep, zo laat onderzoek zien. Mobiliseren van sociaal kapitaal is volksverheffing in de 21e eeuw. Weten hoe sociaal kapitaal te mobiliseren en te versterken (samenredzaamheid) zal de core business worden van de bibliothecaris. Dit vergt inzichten op gebied van andragologie en groepsdynamica. En het positioneren van de bibliotheek in de quadruple helix als platform van en naar de samenleving.

Neem gerust contact op als je wil weten waarom dit geen vage toekomstmuziek is, maar de dynamiek van de wereld van vandaag en morgen.

 

https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj18871/files/media/file/AI100Report_MT_10.pdf

Wil je niets missen?

Cocreëren met jongeren uit Sneek en omgeving. Dit was een vervolg op onze focusgroep die eerder in de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Het gesprek ging verder over op welke manier de Bibliotheek bij kan dragen aan het geluksgevoel van 18 tot 23-jarigen. Vorige keer kwam het bullet journaling sterk naar voren. Dit is tijdens deze bijeenkomst verder uitgedacht. Vooral het helpen om doelen te bepalen en ‘realistisch’ plannen is iets waar ze graag hulp bij willen krijgen.

Ook kwam naar voren dat de jongeren de bibliotheek als een zeer prettige leeromgeving ervaren waar zij ook graag in de avonden de mogelijkheid zouden willen hebben om te studeren. Met eventueel af en toe een expert rondom bepaalde vakken of onderwerpen. Kortom een sessie vol met nieuwe inzichten en genoeg gespreksstof voor de toekomst.

#cocreatie #jongeren #ingesprekmet #tah #alignmenthouse

Wil je niets missen?

Groeten uit Luxemburg!

In deze nieuwe aflevering van onze podcast #commonground doen drie bibliotheekbestuurders verslag van de conferentie van EUROPEAN BUREAU OF LIBRARY INFORMATION AND DOCUMENTATION ASSOCIATIONS (EBLIDA)/PL2030/NAPLE.

Besproken wordt waarom je eigenlijk erbij zou moeten zijn en wat we in Nederland aan de inzichten hebben die zijn opgedaan. Thema’s die voorbijkomen zijn democratie, netwerksolidariteit, een paradigmashift voor de nieuwe netwerkagenda (plaats de bieb in de quadruple helix – framework European Commission voor kennissamenleving – en waarom je lokaal moet beginnen en wat we leren van The Third Space), dat krachtenbundeling ook mogelijk is om Europese geldstromen te benutten en hoe leren van elkaar tot kwaliteit leidt.

https://lnkd.in/ej7eKF6t

Wil je weten hoe we deze thema’s oppakken en wat Expeditie NL, BredebiebThe Alignment House voor jou kan betekenen, schroom niet om met Bas Pietersen of Maarten Crump contact op te nemen.

#participatievedemocratie #collectiveimpact #bredebieb #expeditieNL#alignment

Wil je niets missen?

 

Democratie in actie! 

Impactcollectief Democratie & Burgerschap 

 

Intro  
Na de vele positieve reacties op de sessie over Democratie & Burgerschap in Bolsward, starten we nu met een project om onze intenties op dit onderwerp om te zetten in concrete actie. Doel is het onderwerp Democratie en Burgerschap te doorgronden, een gezamenlijke ambitie te formuleren én in actie te komen!  

 

Hoe dan? 
Democratie en Burgerschap zijn abstracte thema’s. Voor veel organisaties is het moeilijk het vraagstuk zo te doorgronden dat dit dat tot relevante inzet leidt voor de inwoner. Samen kunnen we dat wel! Dat doen we volgens een bewezen methodiek van The Alignment House waarin we samen stappen zetten, al doende leren, uitwisselen wat werkt en wat er nodig is om handen en voeten te geven aan het onderwerp in de lokale context.  

 

Waarom wij?  
Bibliotheken en culturele instellingen staan aan de basis van een democratische samenleving. Democratie is één van de twee pijlers van The Public Library Manifesto. Onze staatssecretaris heeft het zelfs over “de meest democratische plek in onze samenleving”.  

Bibliotheken kunnen burgers voorzien van toegankelijke informatie en ondersteuning bieden om vaardigheden te leren die nodig zijn om te participeren in de samenleving. En ook culturele organisaties/programma’s leveren een belangrijke bijdrage.  

Cultuur brengt mensen samen en levert nieuwe perspectieven waardoor verbreding van het blikveld ontstaat. Bovendien kan kunst/cultuur het democratisch proces verlevendigen. Zo wordt in theaters al geëxperimenteerd op het snijvlak van toneel/muziek/dialoog om samen met het publiek de toekomst te verbeelden. 

In beide gevallen komen mensen met elkaar in contact in een stimulerende setting.  

 

Onze aanpak 
Na een individuele intake werken we in 6 stappen/sessies naar concreet resultaat. Tussentijds is er waar nodig contact. We werken in een collectief bestaande uit bibliotheken, samengestelde organisaties en theaters uit Nederland. Gedurende het project, bouwen we aan een relevant netwerk, bestaande uit bijvoorbeeld kennisinstellingen, financiers, ambassadeurs en netwerkorganisaties zoals EBLIDA. Zij schuiven aan waar nodig en wenselijk.  

We starten in maart en doorlopen alle stappen dit kalenderjaar. 

 

Deelname 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mariken van Meer (06 30333104) of Maarten Crump (06 55757628) voor meer informatie.

Wil je niets missen?

Als consultant binnen The Alignement House ben je een inspirator voor onze klanten om daadwerkelijke verandering tot stand te brengen en maatschappelijke impact te realiseren.

 

Hoe word ik consultant bij The Alignment House?

Misschien ken je ons nog niet. In dat geval stellen we ons graag even aan je voor. The Alignment House bestaat uit een groep enthousiaste mensen, gedreven veranderaars die streven naar impact, op basis van scherpe analyses en observaties. We werken vooral – maar niet uitsluitend – aan de grote maatschappelijke thema’s, zoals: jeugd- en talentontwikkeling, de energietransitie, de economische kracht van een stad/regio, ouder worden en zorg. Wil jij hier onderdeel van zijn? Neem dan contact met ons op of solliciteer direct.

 

Dit geeft jou voldoening en energie:

  • Verantwoordelijk zijn voor het opleveren van projecten. De projecten worden onder jouw leiding vanzelfsprekend binnen de afgesproken tijdslijnen en budgetten opgeleverd. Inhoudelijk vind je het een uitdaging om de verwachtingen van de klant te overtreffen.
  • Je doet graag onderzoek – focusgroepen, interviews, opzetten en uitvoeren van surveys – en data-analyses. Je werkt met BI-tooling, of je wilt daar ‘on the job’ graag alles over leren.
  • Niet werken voor de klant, maar samen met de klant. Je vertelt anderen niet wat zij moeten doen, maar als ‘loods’ begeleid je processen, bied je inzichten en inspireer je, zodat de klant in staat is zelf te formuleren wat nodig is.
  • Onderhouden van contacten met je relaties. Doordat je op een natuurlijke wijze contact onderhoudt, weet je wanneer je de klant kunt helpen. Wij doen immers zelden losse projecten, maar werken vaak jarenlang met onze klanten, onze partners voor maatschappelijke impact.

 

Dit is jouw profiel

  • Een afgeronde wo-opleiding. Analytische vaardigheden en een nieuwsgierige instelling vinden we belangrijker dan een specifieke studierichting.
  • Goede beheersing van Nederlands en Engels
  • Goed met cijfers én met taal
  • Pro-actief, waarbij je niet alleen begint maar ook afmaakt
  • Schaken op meerder borden tegelijk, en toch het overzicht houden en afspraken realiseren
  • Je bent niet bang om je kwetsbaar op te stellen en hebt een intrinsieke drive om te leren en beter te worden. We bieden een functie, maar we zoeken een mens!

 

Onze match

Dit is, denken wij, een hele mooi kans als je zo’n 3 tot 5 jaar werkervaring hebt op het gebied van projectmanagement voor of binnen maatschappelijke organisaties. Je weet hoe je een project moet managen, je onderzoeks- en adviesvaardigheden heb je goed ontwikkeld, en nu wil je een stap verder: zelf verantwoordelijkheid dragen voor projecten en relaties.

Daarbij: je werkt graag in een team van enthousiaste mensen, waar het altijd bruist van nieuwe initiatieven en ideeën, die elkaar uitdagen en scherp houden, helemaal op kunnen gaan in het uitdagende werk, en samen graag – als er geen Corona rondwaart – een biertje (of iets anders) drinken. Thuiswerken en flexibele werktijden zijn bij ons al heel lang gewoon, en tegelijkertijd zien we elkaar vaak op onze inspirerende locatie, onze ‘broedplaats’ in het centrum van de historische stad Oudewater, om samen te werken, met elkaar en met onze klanten en partners.

En natuurlijk: je krijgt een goed salaris, pensioenregeling en mogelijkheden voor opleidingen.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Barend van de Kraats op 06 5276 5476.

Sollicitaties kun je sturen naar administratie@alignmenthouse.nl

Wil je niets missen?

Ook interessant

Dashboard voor doelgerichte storytelling 

 

Krijg beter inzicht in de kerngetallen van jouw organisatie met datavisualisaties in een dashboard.  

 

Datavisualisatie helpt bij het vertellen van een verhaal door de data in een vorm te gieten die gemakkelijk te begrijpen is. Het gebruik van visuele elementen zoals grafieken en diagrammen is een toegankelijke manier om trends, uitschieters en patronen in data te zien en te duiden. Voor bibliotheek @Lek en IJssel bouwen we daarom een dashboard met datavisualisaties van data uit Bicat-Wise. Vorige week hebben we de eerste versie met het MT gedeeld.  

 

Datavisualisaties zijn de koppeling tussen technische analyse en storytelling. Zo kan je in één oogopslag wijs worden uit anders onoverzichtelijke spreadsheets. Kleuren en patronen trekken onze aandacht. Ze wekken onze interesse en brengen onze belangstelling naar de boodschap. Visualisaties kunnen daarom ideaal worden ingezet in verantwoording naar gemeenten en om datagestuurde beslissingen te maken.  

 

Meer weten over wat een dashboard met datavisualisaties voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met: l.lammertink@alignmenthouse.nl 

Participatie in de anderhalve meter-samenleving

Het is inmiddels duidelijk dat we de komende maanden – en misschien wel tot ver in 2021 – niet terug kunnen naar het ‘normaal’ van voor de Corona-crisis. De anderhalve meter samenleving doet zijn intrede en dat stelt iedereen voor forse uitdagingen. Ook gemeenten staan nu voor de vraag hoe zij voortgang blijven boeken in belangrijke dossiers – zoals centrumplannen, onderwijs-huisvesting of de omgevingsvisie – waarbij participatie van belang is. Hoe kun je participatie zo organiseren dat iedereen die dat wil wél zijn bijdrage kan leveren, zonder dat (nu al) fysieke bijeenkomsten nodig zijn?

 

Interesse?

De Online Safari is een co-productie van Alignment Analytics en Pro-Public. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinde Beek of Barend van de Kraats (info@alignmentanalytics.nl of 0348 712 601) of met Aart Paardekooper (aart@pro-public.nl of 06 1462 5242)

Wil je niets missen?

Ook interessant

Catch ‘23

2023 is op zijn zachtst gezegd een merkwaardig jaar.

Een impressie uit een aantal recente gesprekken:

“Ik heb niet een MT om verantwoordingen te schrijven, maar om bezig te zijn met de inhoud”

“Aan incidenteel geld geen gebrek. Structureel wel.”

“Geld klotst tegen de plinten, maar er is niemand die het kan doen, en als er iemand is zijn het niet de juiste mensen.”

Of zoals iemand het samenvat: “Iedereen wordt gek. Onmogelijk om het geheel te overzien.”

Wat is er aan de hand?

We zijn in een overgangsfase beland waarin bureaucratie de uitvoering verdringt. Corona vergde snel en groot handelen. Het gelde vloeide rijkelijk. Dat was ook nodig. Voor micromanagement was er geen tijd. In die geest is het Nationaal Programma Onderwijs ook opgestart. Veel geld, weinig verantwoording. Daar kwamen nog allemaal incidentele geldstromen bij richting gemeenten en extra subsidiemogelijkheden vanuit de grote fondsen.

Nu is de mist enigszins opgetrokken en worden geldstromen (brede spuk in het kader van GALA) gebundeld en gaten gedicht in stelsels (zoals de SPUK’s voor openbare bibliotheken). Gemeenten krijgen een brede doeluitkering voor de uitvoering van energie en klimaatopgaven. Ze moeten wel komende maand een plan indienen. En o ja, voor de brede spuk moet het plan eind oktober klaar zijn. Dan te bedenken dat er meer dan 10 van deze specifieke uitkeringen lopen.

En dan is er ook nog zoiets als de transformatie van de zorg: gemeenten met hun sociaal domein en zorgpartijen vanuit hun medisch domein weten eind dit jaar hoe ze samen per regio aan de slag gaan om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

Boven de markt hangt ook nog eens het ‘ravijnjaar’: gemeenten vrezen dat 2026 een nogal katerig jaar wordt als het gaat om het gemeentefonds. Nu loopt het lekker: het CBS laat zien dat gemeenten op alle domeinen meer uitgeven. Maar ook dat gemeenten steeds afhankelijker worden van het Gemeentefonds. En het huidige kabinet heeft besloten niet over zijn graf te regeren. Waar gemeenten dus nu nog redelijk goed in de slappe was zitten, is het de vraag of een volgend kabinet van deze geldkraan afblijft. Eigenlijk is het geen vraag. Het is meer: hoe ingrijpend wordt het ravijnjaar?

Gemeenten creëren ook weer ravijntjes voor het maatschappelijk middenveld. Er is al jaren – soms meer dan 10 jaar – niet geïndexeerd. Organisaties hebben heel wat vingers in de dijk gestoken. Door het land heen begint zichtbaar te worden dat de dijken het niet meer houden. Geen sexy onderwerp: wel een erfenis van politiek opportunisme. Ooit betaal je de rekening.

Dus: waar een politieke partij net een monsterzege heeft behaald die af wil van modellen en systemen, waar we parlementaire onderzoeken en systeemfalen aan het verwerken zijn waarin gebrek aan vertrouwen en menselijke maat centraal staat, heeft elk beleid zijn eigen logica en dynamiek en komt dit samen in een onbewust georkestreerde kakafonie die 2023 heet. De verantwoordingslast van alle geldstroompjes is opgeteld per organisatie enorm, compensatie van gestegen kosten is er ten dele, waar deze stroompjes naar toe stromen is ongewis. Er is geen duidelijke visie of strategie over de transformatie van de zorg, de energietransitie, het woningentekort et cetera. Omdat niemand het overziet en ook gemeenten her en der capaciteit en strategisch vermogen te kort komen, dienen we onze plannen in met het hoognodige, richten we onze gefragmenteerde controle in en hopen we er het beste van.

Dit kan ook anders.

Als je positionering op orde hebt, je verbonden bent met de inwoners, een duurzame samenwerkingsrelaties hebt met partners en het lef hebt een helde, zeer compacte en begrijpelijke strategie te hebben voor je eigen mensen, dan zie je dat dit het jaar is van de ‘regelneef’ waarin jij niet hoeft te ‘doemdenken’.

En dat is waarvoor we elke dag opstaan bij The Alignment House en vol frisse moed en energie aan de slag gaan. Ook in verwarrende tijden zijn we toegewijd aan het opzetten van duurzame samenwerkingsrelaties met onze partners en hebben we een heldere en compacte strategie om onze klanten te ondersteunen in deze uitdagende tijden.

Wil je niets missen?

Ook interessant