Weten waar je recht op hebt!

Daar gaat de Persoonlijke Regelingen Assistent (PRA) burgers en ondernemers mee helpen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat bijna 30 procent van de Nederlandse huishoudens toeslagen laat liggen. Met de PRA bouwen ICTU en partners aan een betere dienstverlening om in de toekomst gemakkelijker subsidies, regelingen en toeslagen aan te vragen.

Afgelopen vrijdag organiseerde The Alignment House in samenwerking met ICTU een cocreatie-sessie met verschillende organisaties die in nauw contact staan met burgers die vaak (nog) niet weten en krijgen waar ze recht op hebben. Denk hierbij aan een kwart van de MBO-studenten met recht op een aanvullende beurs maar die deze niet aanvragen, AOW’ers met recht op een AIO, of aan mensen met een laag of wisselend inkomen.

Tijdens de cocreatie sessie werkten we samen om te bepalen hoe de PRA er in de toekomst uit kan zien.  Hoe maken we het voor burgers en ondernemers inzichtelijk waar men recht op heeft en hoe zorg je dat men gemakkelijk een aanvraag voor een subsidie of toeslag kan doen? Nu gaan we de inzichten uit deze sessie bundelen en bespreken hoe het vervolgtraject eruit komt te zien. Dank aan alle betrokken partners voor hun deelname en waardevolle inzichten! Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de PRA? Registreer je dan aan voor de Pleio omgeving via: https://lnkd.in/eJVmQZfA #gebruikercentraal #innovatie#digitaleoverheid

Dank voor het meedenken:
Inholland Rechtswinkel070 , Rotterdamse Douwers, ANBO, Warm Rotterdam, Geldfit, de Bibliotheek Midden-Brabant, FlevoMeer Bibliotheek, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Leer Zelf Online, Olaf Simonse Onderzoek en Onderwijs, De VoorzieningenWijzer

Wil je niets missen?

Ook interessant

“Dit maakt het veel zichtbaarder en concreter waarvoor je werkt” – medewerker Dbieb

 

Data is er tegenwoordig in overvloed. De uitdaging is om er informatie van te maken en dit ‘real time’ beschikbaar te maken. Daarnaast worden mensen steeds kritischer en zelfbewuster. Dat heeft gevolgen voor je programmering en de manier waarop je programmeert. Wat zijn de behoeften van je klanten? En hoe veranderen deze door de tijden heen? En hoe kun je hier goed op inspelen?

In een dynamische en steeds veranderende omgeving moeten klantinzichten continue bijgehouden en vernieuwd worden. De bibliotheek had daarom behoefte aan een concreet en actuele inzicht over haar doelgroepen.

Het Dashboard

Wij hebben het Alignment Analytics dashboard ontwikkeld, in co-creatie met onze klanten. In het dashboard wordt een grote verscheidenheid aan databronnen gecombineerd: van CBS-data en doelgroep-segmentaties tot sociale en demografische data.

Door deze data als het ware over elkaar te leggen, krijg je specifieke inzichten. Hieruit ontdek je demografische ontwikkelingen en de lifestyle van bepaalde klantgroepen, maar ook bepaalde complexe problematieken in de wijken.

 

“Mijn marketinghart maakt een sprongetje” – Marjanna, Dbieb

 

Wat is het effect?

Door het combineren van alle verschillende data geeft het Alignment Analytics dashboard toegang tot brede en veelzijdige inzichten, die de basis zijn voor een klantrelevante programmering.

Met het gebruik van het dashboard is die wens voor Dbieb in Friesland werkelijkheid geworden. De ambitie van Dbieb is om meer behoeftegericht te werken en samen met klanten een programmering te ontwikkelen. De verdieping met lokale inzichten geeft de bibliotheek gerichtere aanknopingspunten om in gesprek te gaan met doelgroepen.  Op deze manier kunnen de bibliotheken Midden-Friesland een dienstverlening op maat aanbieden, die zij samen met hun doelgroep ontwikkeld hebben.

Onze collega Lenna Lammertink introduceert in dit filmpje de werking van het dashboard.

 

Wat is de context?  

De wereld van bibliotheken is in transitie. In de huidige tijd neemt het aantal mensen dat boeken leest enorm af. Maar is de relevantie van de bibliotheek dan afgelopen? Nee, zeker niet! Het betekent wel dat bibliotheken moeten veranderen. Wij hebben Bibliotheek Emmen geholpen in haar transitie van ‘boekenbieb’ naar Bredebieb 

Deze transformatie betekent werken aan innovatie. Dat kan niet alleen door het management gedaan worden, je moet het als team doen. Door met verschillende facetten van de bibliotheek samen te werken, krijg je nieuwe en verrassende inzichten hoe je nog meer kunt betekenen voor je inwoners. Bij dit alles is de houding van de medewerkers cruciaal. Een Bredebieb is geen Bredebieb zonder brede dienstverlening. Centraal bij de deze dienstverlening staat gastvrijheid, co-creatie en innovatie. 

 

Wat hebben wij gedaan?  

Koers bepaald 

Hoe komt de bibliotheek ‘van boekenbieb naar Bredebieb’? We zijn begonnen met onderzoek naar de belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Emmen. Hierbij is onder andere bepaald wat de behoeften zijn van de inwoners van de gemeente. Op basis van deze kennis hebben we een nieuwe, toekomstbestendige koers vastgesteld. Samen met medewerkers hebben we vervolgens deze koers vertaald naar de brede dienstverlening, concrete acties en consequenties voor de werkvloer. Dit noemen we de ‘Bredebieb Academy Emmen’.  

 

 

Doen  

Nicole Stiekema, beleidsadviseur marketing en innovatie bij de Bibliotheek Emmen over de academy
We hadden genoeg gepraat over wat er moest veranderen, het werd tijd om het te gaan doen. 

 

Belangrijk tijdens de Bredebieb Academy Emmen is ‘leren door te doen’. De medewerkers hebben geleerd om zelf onderzoek te doen onder klanten en partners. Door in gesprek te gaan met klanten ontdekten zij de klantbehoeften en hebben op basis daarvan samen nieuwe programma’s gemaakt. Daarnaast leerden zij dat een Bredebieb een andere houding vraagt. Inwoners willen betrokken worden bij de ontwikkeling van programma’s. Voor de medewerker draait het om aanjagen, verbinden en faciliteren. Aan het einde van de academy hebben de medewerkers een advies geschreven aan het Management Team. Vanuit hun opgedane klantkennis gaven zij advies over de verdere concretisering en implementatie van de gekozen koers. Dit advies is door het management ter harte genomen. 

 

Wat is het effect?  

Wat is er veranderd bij de Bibliotheek Emmen? Binnen de Bredebieb Academy Emmen hebben wij samen met de medewerkers de koers concreet uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe koers breed gedragen wordt. De Bibliotheek is getransformeerd en daar heeft de hele organisatie aan meegewerkt. Ook hebben de medewerkers geleerd dat de transformatie een nieuwe rol van hen vraagt. Medewerkers zijn dichter bij de klanten komen te staan. 

Nicole Stiekema over de impact op de organisatie: 
Doorvragen naar klantbehoefte leidt niet alleen tot nieuwe inzichten,
maar motiveert ook om voor de inwoners aan de slag te gaan.
Je weet nog beter waar je het voor doet.” 

 

De nieuwe programmering van de Bibliotheek is samen met klanten ontwikkeld, zodat Bibliotheek Emmen precies aansluit op de klantbehoeften. Dankzij dit alles mag Bibliotheek Emmen zich met trots het maatschappelijk hart van gemeente Emmen noemen. 

Wil je niets missen?

Ook interessant

Participatie in de anderhalve meter-samenleving

Het is inmiddels duidelijk dat we de komende maanden – en misschien wel tot ver in 2021 – niet terug kunnen naar het ‘normaal’ van voor de Corona-crisis. De anderhalve meter samenleving doet zijn intrede en dat stelt iedereen voor forse uitdagingen. Ook gemeenten staan nu voor de vraag hoe zij voortgang blijven boeken in belangrijke dossiers – zoals centrumplannen, onderwijs-huisvesting of de omgevingsvisie – waarbij participatie van belang is. Hoe kun je participatie zo organiseren dat iedereen die dat wil wél zijn bijdrage kan leveren, zonder dat (nu al) fysieke bijeenkomsten nodig zijn?

 

Interesse?

De Online Safari is een co-productie van Alignment Analytics en Pro-Public. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinde Beek of Barend van de Kraats (info@alignmentanalytics.nl of 0348 712 601) of met Aart Paardekooper (aart@pro-public.nl of 06 1462 5242)

Wil je niets missen?

Ook interessant

Met een strategische positionering blijf je in deze veranderlijke tijd relevant voor je klanten en onderscheidend van alternatieven. Barend van de Kraats en Judith Maagdenberg leggen tijdens de SRA-Masterclass uit hoe je tot een strategische positionering komt. Ze geven antwoord op de vraag hoe je deze doorvoert tot in de haarvaten van je kantoor.

Lees hier meer over de SRA-Masterclasses.

Wil je niets missen?

Ook interessant

Op bezoek bij de Bibliotheek Lek & IJssel

Vandaag bezocht collega Mariken van Meer de bibliotheek in IJsselstein:

“In mijn rol als adviseur van bibliotheken kom ik op veel plekken in Nederland. Vandaag bracht ik een werkbezoek aan de Bibliotheek IJsselstein. Annemarie Doesburg nam mij mee in de veelheid aan activiteiten en uitdagingen die daar spelen.

Het valt me op dat er veel overeenkomsten zijn in waar de bibliotheken voor staan. Er komt zoveel op ze af dat NU om aandacht vraagt dat de strategie op de langere termijn naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Terwijl het aanbrengen van inhoudelijke focus juist rust brengt en helpt om van daaruit te bouwen aan een organisatie en de plekken die daarbij passen.

Omdat ik veel bibliotheken bezoek geeft mij dat veel informatie over wat wel en wat juist niet werkt. Dat maakt zo’n bezoek voor beide een interessante uitwisseling. Goed om te horen dat Annemarie hier voortvarend mee bezig is. En mooie input om mee te nemen in mijn volgende werkbezoeken de komende weken.”

Werk je aan strategie in bibliotheken en wil je ook eens uitwisselen waar je voor staat? Neem dan contact met mij op via m.vanmeer@alignmenthouse.nl, of bel 06-30333104.

Ook interessant

Aligment House In de afgelopen maanden waren er vanuit verschillende kanten kritische – en soms ronduit sombere – geluiden te horen over het toekomstperspectief van regionale advocatenkantoren. De bijna vanzelfsprekende sterke marktpositie in de eigen regio staat op het spel. Althans zo lijkt het, want zo deze zomer meldde het FD: “Het is geen uitgemaakte zaak meer dat bedrijven automatisch kiezen voor een advocatenkantoor uit de eigen regio.” Dit gesomber laat zich echter niet rijmen met geluiden die óók gehoord worden: het regionale kantoor zit ‘dichtbij’ en werkt doorgaans tegen aantrekkelijker uurtarieven in vergelijking met de Zuidas-kantoren. Alleen als diepe inhoudelijke kennis vereist is, wil men nog wel eens uitwijken naar een groot kantoor of een gespecialiseerd niche-kantoor. Maar hoe zit het nu echt? Wat zijn de uitdagingen waar het regionale advocatenkantoor mee te maken heeft, en hoe gaat zij daar mee om? Voor Legal Business World en The Alignment House aanleiding om in gesprek te gaan met middelgrote, regionale advocatenkantoren om inzicht te krijgen in de kracht van het regionale advocatenkantoor. In dit artikel een voorbeschouwing op de uitkomsten van het onderzoek, die in de eerste helft van 2019 worden verwacht en zullen worden gepubliceerd in Legal Business World.

Wil je niets missen?

Ook interessant

Lelystad, begin van de zomer. Een tribune afgeladen met honderden toeschouwers zit klaar voor de première van Zilte Zee, Zoete Dromen, het openluchttheaterstuk over de geschiedenis van Lelystad. Een openluchttheater? In het centrum van Lelystad? Over de geschiedenis van Lelystad? En dan drie stijf uitverkochte avonden? Als iemand zomaar met het idee was gekomen, dan was hij of zij vast voor gek verklaard. Maar het was niet ‘zomaar’ een idee: dit is wat gebeurt als je de mensen in je regio zelf vraagt wat ze willen.

 

Kennis van de lokale samenleving en je klanten is onmisbaar

Commerciële bedrijven moeten feilloos weten wat hun klanten willen en nodig hebben, anders zijn ze binnen de kortste keren failliet. Daarom investeren bedrijven veel tijd en geld in klant- en marktonderzoek. Maar bij veel maatschappelijke organisaties – of het nou bibliotheken, gemeenten, zorginstellingen of welzijnsorganisaties zijn – gebeurt dat nog steeds veel minder. Terwijl het steeds relevanter wordt, omdat de behoeften en verwachtingen van (potentiële) klanten sterk veranderen en financiering steeds minder vanzelfsprekendheid is. Daarom is public intelligence – het continu verzamelen, interpreteren en analyseren van informatie over en onderzoek doen naar de lokale samenleving, inwoners, klanten en ontwikkelingen – essentieel.

 

Praat niet over je klant, maar met je klant

Veel maatschappelijke organisaties baseren zich op hun ervaring (“zo zijn we gewend het te doen”), op hun kennis (“wij weten wat onze klanten, inwoners of cliënten willen” – niet zelden gebaseerd op kennis van slechts een kleine groep klanten) of simpelweg op waarvoor ze worden afgerekend (“onze financier vraagt; wij draaien”). Maar als je echt wil aansluiten op wat je klant nodig heeft, moet je met je klant in gesprek gaan. Je moet niet óver je klant praten, maar mét hem of haar. Of nog beter: mét hen je assortiment ontwikkelen.

 

Richt je op manifeste en latente behoeften

Vaak twijfelen organisaties of het wel wat gaat opleveren om met klanten wel in gesprek te gaan. “Gaan ze niet alleen maar klagen?” “Hoe kunnen klanten nou bedenken wat wij moeten gaan aanbieden?” Belangrijk is het onderscheid tussen manifeste en latente behoeften. Henry Ford, de autofabrikant, zei ooit: “Had ik naar de consumenten geluisterd, dan hadden ze mij gevraagd een sneller paard te bouwen.” De fictieve consumenten van Ford hadden niet de juiste oplossing paraat. Maar omdat ze om een sneller paard vroegen, werd wel duidelijk wat hun latente behoefte was: sneller van A naar B. Vervolgens bedacht Ford de T-Ford.

 

Klanten zijn expert

Jij bent als maatschappelijke organisatie expert op jouw vakgebied (of het nou de zorg of cultuur is), maar de klant is ook expert, namelijk op het gebied van zijn of haar eigen leven. Je moet een klant niet vragen jouw assortiment te bedenken of vragen hoe jij het beste je organisatie kan inrichten. Wat wel belangrijk is, is om te vragen wat hij of zij nodig heeft. De uitdaging is dat vervolgens op jouw beurt te vertalen naar een dienstverlening die daarop aansluit.

 

Behoefte aan trots op Lelystad

Terug naar Lelystad. Een mooi voorbeeld is Lelykracht. Deze samenwerking van vier organisaties in Lelystad – Bibliotheek Flevomeer, de Kubus, het Sportbedrijf en Welzijn Lelystad – kwam er met behulp van behoeftenonderzoek achter dat er onder de inwoners van Lelystad een sterke behoefte was aan meer onderlinge binding, meer reuring in de stad en meer trots op Lelystad.

 

‘Zilte Zee, Zoete Dromen’

Als antwoord op deze vraag ontwikkelde Lelykracht het Spektakel van Lelystad. Onder de naam ‘Zilte Zee, Zoete Dromen’ werd op drie avonden in juni aan de hand van muziek, dans en theater het verhaal van Lelystad verteld. Honderden Lelystedelingen deden mee aan de voorstelling, die ondersteund en gefinancierd werd door verenigingen, stichtingen en bedrijven. Het voelde als een gewaagde stap, omdat zoiets nog niet eerder in Lelystad georganiseerd was. Maar omdat het naadloos aansloot op de behoeften van de Lelystedelingen werd het een groot succes, met drie uitverkochte avonden tot gevolg. Al snel volgde de oproep om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

 

Lees hier een verslag van ‘Zilte Zee, Zoete Dromen’ in de Flevopost.

 

En nu hoe doe jij dat?

Hoe ga jij in gesprek met je (potentiële) klanten? Hoe kom je van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte programmering? Laat een reactie achter middels de knop bovenaan deze pagina. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen!

Wil je niets missen?

Ook interessant

Participeren zonder pizza: kan dat?

Dit was een van de vragen die afgelopen donderdag aan bod kwam toen de Taskforce leden bij elkaar kwamen in FlevoMeer Bibliotheek bij Taskforce lid Sanne Leusink-Pieterse.

Het eerste deel van de sessie stond in het teken van kennisdeling. De bibliotheken deelden met elkaar waar zij nu staan in het proces, de inzichten die zijn opgedaan en waar zij tegenaan lopen. Het tweede deel van de sessie bestond uit een workshop ‘duurzame jongerenparticipatie’ van Nick van Hummelvan het Nederlands Jeugdinstituut. Ondanks dat er geen ‘one size fits all’ is met betrekking tot jongerenparticipatie, gaf Nick de bibliotheken tips mee die zeker van pas komen. Zo werd onder andere het belang van het creëren van een laagdrempelige omgeving in een participatieproces (waarin pizza als middel kan dienen) aangekaart.
Ook het aanboren van de intrinsieke motivatie van de jongeren en een transparante terugkoppeling naar de jongeren (wat is er met de input gebeurd?) kwam aan bod.

Meer informatie over TTS? Neem dan een kijkje op de website: https://3rdspace.nl

Wil je niets missen?

Ook interessant

Op dinsdag 7 november 2017 kwamen de leden van de Bredebieb bijeen in de pastorie van Oudewater, het kantoor van The Alignment House. Aan de hand van een grondige analyse van de opgave waar openbare bibliotheken in Nederland de komende jaren voor staan, is een glocal aanpak ontwikkeld om in 5 heldere stappen de impact lokaal te realiseren die bij een bieb past.

Deze vijf stappen bestaan uit public intelligence, maatschappelijk merk, vitale coalitie, programma voor de stad en maatschappelijke businesscase. Deze werkwijze helpt de lokale bibliotheek tot maximale impact te komen. De inrichting van de Bredebieb is hierdoor ingrijpend gewijzigd. De Bredebieb is – ook financieel – laagdrempeliger geworden. Alle bibliotheken die nieuwsgierig zijn naar ons krachtigste verbindende verhaal, kunnen vanaf nu op verschillende manieren kennismaken en meedoen met de Bredebieb. Ook aan niet-leden is gedacht, zij kunnen zich inschrijven voor onder andere masterclasses, thematafels en een studiereis.

De Bredebieb koestert de variatie van verbonden bibliotheken en speelt in op deze kracht. Dat doet de Bredebieb door een programmering uit te rollen voor 2018 die ingericht is langs twee lijnen die onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn: duiden en denken, leren en doen. Hiermee bouwen we voort op ons fundament, ontstaan op 18 september 2013. Dit fundament maakt van de Bredebieb het enige collectief in ons land dat alles doet wat nodig is om lokaal relevant te kunnen zijn. De impact van de Bredebieb in de afgelopen vier jaar is daar het bewijs van.

————————–

Noot voor redactie

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jo-Ann Oskam (j.oskam@alignmenthouse.nl – 06-30671219)

De kracht van de Bredebieb is de combinatie van visievorming, een breed netwerk, cross- overs met andere partijen en snelheid. De Bredebieb stippelt haar eigen koers uit en blijft hongerig naar ontwikkelingen in de wereld. We blijven voorlopen op alle stelsels in bibliotheekland, maken de vertaling naar de lokale context en werken behoefte gestuurd. Alleen dan zijn we als Bredebieb optimaal relevant.

We ondersteunen bibliotheken waar nodig met visievorming, de vertaling naar het lokale en de programmering daarvan, uitgaand van de implementatiekracht van ieder Bredebieblid.

Wil je niets missen?

Ook interessant