Rotterdam: de ui en de champagnefles

Als het gaat om relaties opbouwen schijn je twee soorten mensen te hebben. De ui en de champagnefles. Om met de laatste te beginnen: dit is iemand die er helemaal voor gaat en zich-/haarzelf helemaal blootgeeft vanaf het eerste contact. Ontwapenend overzichtelijk. Veel energie en kan ontploffen in je gezicht. Ben je een ui, dan pak je het anders aan: je pelt elkaar stapje voor stapje af. De weg van geleidelijkheid. Minder sprankelend, maar klinkt wel degelijk.

Als het gaat om grote veranderopgaven is de combi van belang.

In opdracht van Said Kasmi, de wethouder cultuur van Rotterdam, stelde The Alignment House dit advies (zie: https://bit.ly/3iBscvD) op over een nieuw adviesmodel cultuur als onderdeel van de transitie van stelsel naar ecosysteem. Ons verhaal van samenwerking hoort inderdaad bij een dynamiek die verder reikt dan Rotterdam (zie: https://bit.ly/3w4jkSj). Uit tientallen gesprekken afgelopen zomer bleek dat Rotterdam zwanger was van verandering in de cultuursector. Stukje bij beetje konden we zo de champagnefles uittekenen. Niet alleen de inhoud, maar ook de wilskracht om in beweging te komen (de druk op de kurk).

De wethouder heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over het proces van het ontkurken van de champagnefles (https://bit.ly/3WjcEKy). Praktijkervaring leert dat voor behoud van dynamiek het nu balanceren wordt tussen champagnefles en ui. Ter toelichting. Een dergelijke transitie vergt een gedegen feitenfundament: een samenhang van inzichten die niet alleen rationeel van aard zijn, maar ook emotie en drijfveren van mensen meenemen. Het feitenfundament hebben wij verwoord in ons advies. Dit is de eerste fase van het afpellen van de ui. Het feitenfundament is de basis voor een collectieve gedragen visie (hoe kijken wij naar de wereld van morgen?) en ambitie (wie zijn wij in die wereld?). Dit vergezicht zorgt voor de bubbels in de champagne en verbeeld een nieuwe werkelijkheid. Die werkelijkheid is gewenst, maar komt niet vanzelf. Daarvoor is de tweede ronde van de ui nodig: hoeveel tijd nemen we ervoor om er te komen, welke stappen kunnen we zetten en wat kunnen we dan al morgen doen? De opgave in Rotterdam is fundamenteel en complex van aard. Dat betekent: neem de tijd en begin compact en overzichtelijk. Wel geldt: handel vanuit de wetten van B als je van A naar B wilt komen. De Cultuurloods of kwartiermaker cultuur is in dit opzicht iemand die snapt waar de kurk naar toe knalt en de juiste stappen met de juiste energie kan zetten om in dit nieuwe wenkende perspectief te komen. En iemand die de huidige situatie van oude en vertrouwde de conventies kent, de logica snapt en vanuit de logica van B ziet waar als eerste in A aan gedraaid moet worden.

De kwartiermaker en de samenstelling van een gedragen, compact en slagvaardig kernteam en de voorbereiding hiervoor zal cruciaal blijken te zijn. Rotterdam neemt een moedige en noodzakelijke stap.

Wil je niets missen?

Ook interessant

De derde editie van TAH Academy: Verkenning van de toekomst van gemeentefinanciën en AI

Afgelopen maandag was het tijd voor alweer onze derde editie van de TAH Academy. Dit is een format waarbij wij als collega’s onderling onze kennis delen, om zo te leren van elkaar. De TAH Academy is dan ook van, voor en door de mensen van The Alignment House. In deze derde editie hebben we het onder andere gehad over de toekomst van de gemeentefinanciën en de impact die het heeft op maatschappelijke organisaties. Ook hebben we het gehad over de impact van AI op het werk van onze klanten en daarmee ons werk en hoe we deze nieuwe technologische middelen optimaal kunnen benutten.

#TAHAcademy #TAH #teamontwikkeling #consultancy #ai

Wil je niets missen?

Wat hebben een gibbon en een openbare bibliotheek met elkaar te maken?

De afgelopen weken was ik op bezoek bij verschillende openbare bibliotheken in het land. Ik leerde onder andere van Albert Kivits van de Bibliotheek Eindhoven, Marina Polderman van ZB Bibliotheek van Zeeland, Rixt Heegsmaen Arjen Brander van Bibliotheken Mar en Fean hoe hun zoektocht eruitziet op weg naar de bibliotheek van morgen. In jargon van de Netwerkagenda gaat het dan over de ‘robuuste lokale bibliotheek’. Wat is dat en hoe word je er een?

Het viel mij op dat gemeenten langzamerhand de teugels weer aantrekken en waar voor hun geld willen. Mogelijk als voorbode van het beruchte ‘ravijnjaar’ in combinatie met de zorgplicht in de nieuwe WSOB. Wat is immers een zorgplicht met nul euro? Zo worden er bijvoorbeeld productenboeken uit de kast gehaald als instrument om te kunnen sturen op maatschappelijk rendement van de gemeente-euro.

Bibliotheken en gemeenten zijn zich door alle spuks en andere bestaande of nog te verwachten incidentele geldstromen aan het wentelen in een hoop bureaucratie. Alles voor verantwoording van de goede zaak. Iemand zei in deze interactie met gemeenten: “Gemeenten zijn niet gewend dat je terugpraat”. Dat vond ik een interessante en relevante constatering. Ik heb het inmiddels bij verschillende organisaties in verschillende sectoren getoetst. Het is een behoorlijk herkenbaar beeld: systeemdruk die tot eenrichtingsverkeer en formatdwang vanuit de financier leidt. De systeemdruk op gemeenten is ook enorm. En dat in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, verklaart een hoop.

Luisteren is belangrijk om samen verder te komen. Terugpraten geldt natuurlijk ook voor de bieb en de inwoner. Van inwoners kan je veel leren. Zeker in combinatie met onderzoeken die je op een presenteerblaadje krijgt.

James Birdle laat in ‘Manieren van Zijn’ zien dat wij ons beeld over intelligentie gevormd hebben vanuit ons eigen perspectief. Wat wij intelligent vinden als mens, is de maat der dingen geworden. Daarom hebben we decennia lang gedacht dat chimpansees veel intelligenter zijn dan gibbons, omdat de eerste apensoort wel een zijn hoofd zit als die een vlek ziet op zijn voorhoofd die is aangebracht tijdens verdoving en de laatstgenoemde soort niet. Het verhaal blijkt anders in elkaar te zitten en heeft er onder andere mee te maken dat chimpansees net zoals mensen een horizontaal leven leiden en gibbons verticaal georiënteerd zijn. We zien intelligentie van onze omgeving over het hoofd, als we onszelf als maat der dingen nemen.

Vandaag kwam de WRR met een essay waarin zij stelt dat meer grip op het eigen leven het maatschappelijk onbehagenvermindert.

Bibliotheken zijn bezig met convenanten, certificeringen, spuk’s, subsidies en ga zo maar door. Het systeem waarin zij dat doen vergt veel inzet en aandacht. Bibliotheken willen impact maken. ToC’s worden opgesteld. Een certificering, ToC of productenboek kan van waarde zijn mits de kwaliteit van de inzet niet over het hoofd wordt gezien en betrokken wordt in de afspraken die gaan over de inzet van bibliotheken. Hoewel kwaliteit doorslaggevend is voor impact, krijgt het niet de aandacht die het verdient. Kwaliteit begint bij naar beneden luisteren en terugpraten naar boven. Of zoals Birdle stelt met de vraag: “Hoe is het om jou te zijn?”, met als eventuele WRR-vervolgvraag : “Hoe zit het met jouw grip op het leven?” Pas dan komt ook de gibbon in de bieb

Aan het einde van mijn bezoek in Middelburg, bezocht ik met Marina de schatkamer van de ZB. De laatste aanschaf was bovenstaande bijbel, die de schepen van de VOC-kamer Zeeland meekregen. Elke ochtend en avond werd de bemanning hieruit voorgelezen. Voor de liefhebber: het gaat hier om commentaar op de Heidelbergse catechismus. Dat hiervoor gekozen werd, zal een goede reden hebben en laat zien dat “Hoe is het om jou te zijn?” een cruciale vraag is om te stellen om te achterhalen of de bijbel voldeed aan de betreffende ToC…

Wil je niets missen?

Het impactkonijn

Volgens de Chinese astrologie is 2023 het jaar van het konijn. Voor cultuurminnend Rotterdam is 2023 het jaar van het impactkonijn. Beide konijnen beschikken over een sterk gevoel en betrokkenheid bij de wereld, met al haar bewoners. Alleen het impactkonijn gaat verder dan gebroederlijk grazen en knagen met soortgenoten. Dit konijn wil het verschil ook maken in een cultureel ecosysteem.

Een ecosysteem dat nog vaag en abstract is vergt een paar konijnensprongen om met elkaar het vage beeld van morgen te concretiseren. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vereist een scherpe konijnenblik om te zien wat de worteltjes van morgen zijn en waar ze vandaag al groeien.

Voor het impactkonijn is focus, samenhang en concretisering heel erg belangrijk. Immersz
“Ideas are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them, and pretty soon you have a dozen.” -John Steinbeck

Wil je niets missen?

Weten waar je recht op hebt!

Daar gaat de Persoonlijke Regelingen Assistent (PRA) burgers en ondernemers mee helpen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat bijna 30 procent van de Nederlandse huishoudens toeslagen laat liggen. Met de PRA bouwen ICTU en partners aan een betere dienstverlening om in de toekomst gemakkelijker subsidies, regelingen en toeslagen aan te vragen.

Afgelopen vrijdag organiseerde The Alignment House in samenwerking met ICTU een cocreatie-sessie met verschillende organisaties die in nauw contact staan met burgers die vaak (nog) niet weten en krijgen waar ze recht op hebben. Denk hierbij aan een kwart van de MBO-studenten met recht op een aanvullende beurs maar die deze niet aanvragen, AOW’ers met recht op een AIO, of aan mensen met een laag of wisselend inkomen.

Tijdens de cocreatie sessie werkten we samen om te bepalen hoe de PRA er in de toekomst uit kan zien.  Hoe maken we het voor burgers en ondernemers inzichtelijk waar men recht op heeft en hoe zorg je dat men gemakkelijk een aanvraag voor een subsidie of toeslag kan doen? Nu gaan we de inzichten uit deze sessie bundelen en bespreken hoe het vervolgtraject eruit komt te zien. Dank aan alle betrokken partners voor hun deelname en waardevolle inzichten! Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de PRA? Registreer je dan aan voor de Pleio omgeving via: https://lnkd.in/eJVmQZfA #gebruikercentraal #innovatie#digitaleoverheid

Dank voor het meedenken:
Inholland Rechtswinkel070 , Rotterdamse Douwers, ANBO, Warm Rotterdam, Geldfit, de Bibliotheek Midden-Brabant, FlevoMeer Bibliotheek, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Leer Zelf Online, Olaf Simonse Onderzoek en Onderwijs, De VoorzieningenWijzer

Wil je niets missen?

Ook interessant

Democratie en bibliotheken
Van kennisuitwisseling naar impact met Bredebieb

In Bolsward gingen we afgelopen week met Bredebieb-leden in gesprek over de rol van openbare bibliotheken bij het bevorderen van een democratische cultuur en het stimuleren van verbinding en wederzijds begrip tussen mensen. Democratie is immers één van de twee pijlers van de openbare bibliotheek (The Public Library Manifesto 2022).

Mijn team deelde de eerste stappen die gezet zijn bij Mar en Fean. Democratie is één van de pijlers van de Mienskipsbiblioteek, de bibliotheekformule die we samen met The Alignment House ontwikkelen. Met een provinciale subsidie wordt gewerkt aan het programma Demokrasy No, speciaal voor alle 18 jarigen. De leeftijd van 18 markeert immers een belangrijke stap naar volwassenheid waarbij democratische opvattingen en verantwoordelijkheden horen. Samen met deze groep wordt vanuit behoefte gewerkt aan een programma. Hoe kijken ze naar hun eigen wereld, wat is van belang, wat moet er gebeuren, welke kennis en welk netwerk moet er dan gemobiliseerd worden en wat is hun eigen rol daarin? Daarnaast zetten we in op plekberaden, waarin we met inwoners op een andere manier de dialoog aangaan over de toekomst van het dorp of de stad, dit gecombineerd met plannen voor de bibliobus 2.0. Tot slot maken we als bibliotheek verbinding met het initiatief voor een Frysk Boargerberie.

Democratie is ook voor EBLIDA een speerpunt. Daarover vertelde onze gast Ton van Vlimmeren: het proces van ‘library legislation’ is dit speerpunt ingebracht bij de Raad van Europa en ligt dit in het verlengde van bibliotheekwetgeving en beleid in de Scandinavische landen. Het zou dus zomaar kunnen dat we dit thema terug gaan zien in de op handen zijnde wetswijziging van de WSOB en een nieuw bibliotheekconvenant.
EBLIDA wil graag aansluiten op de beweging die Nederlandse bibliotheken maken om ideeën en learnings mee te nemen in de gesprekken over Europees Bibliotheekbeleid. Natuurlijk willen we ook aan die beweging mede vorm en inhoud geven! Want bibliotheken in NL staan niet op zichtzelf. Ze maken deel uit van een Europees netwerk dat samen de schouders onder dit belangrijke onderwerp moet zetten.

Er is werk te doen. En gelukkig beginnen we niet zomaar. Want er is al veel onderzoek gedaan en er ligt een democratiemodel voor openbare bibliotheken dat we binnen de Bredebieb hebben ontwikkeld. In Friesland bouwen we aan een netwerk dat te mobiliseren is en er wordt op de achtergrond hard gewerkt aan een impactcollectief: partijen die de krachten willen bundelen om formules zoals die bij Mar en Fean te implementeren en door te ontwikkelen. Altijd samen met de eindgebruiker.
We stappen van lokaal via provinciaal en landelijk gestaag naar samenwerking en kennisdeling in Europa. Als opmaat naar bibliotheekbeleid.
Wie haakt aan?

Wil je niets missen?

Ook interessant

Jongeren en de energietransitie: bewustwording en actie!

Tijdens een bijeenkomst op The British School kregen de studenten Nicole, Mohammad Ahnaf Mahdi Khan, Niklas, Louisiane, Tina en Amy, de kans om te vertellen hoe zij zich inzetten voor het programma de Energiebelofte van Voorschoten. De studenten hebben hard gewerkt aan bewustwording en geleerd over welke acties een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in Voorschoten.

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Planet C (https://www.planet-c.nl), Rabobank Foundation (Els van Oosten) en The Alignment House.

Meer weten over de mogelijkheden van het programma ‘de Energiebelofte’ in jouw regio? Neem dan contact op met Bas Pietsersen (b.pietersen@alignmenthouse.nl)

Ook interessant

Luister naar Aflevering 1 van de podcast Common Ground van The Alignment House.

Vandaag was het 9 jaar geleden dat de Bredebieb-visie op openbare bibliotheken werd gedeeld op de conferentie onzebieb.nu.

Met Ton van Vlimmeren, voorzitter EUROPEAN BUREAU OF LIBRARY INFORMATION AND DOCUMENTATION ASSOCIATIONS (EBLIDA), blikken we terug en kijken we vooruit.

Wat zagen we toen? Wat is er gebeurd? En waar gaan we naar toe?

Waarom is het thema #democratie zo belangrijk voor de toekomst van de bieb?

DE PODCASTAFLEVERING: (https://open.spotify.com/episode/4LOXPbslGM3sFPU16bg2Dm?si=JtZRRNMoSO-FHaevmtK4eg)

Wil je niets missen?

Ook interessant

Start TAH Academy

Gister zijn we gestart met onze eigen TAH Academy; van, voor en door de mensen van The Alignment House.

Samen bouwen we aan onze ambitie en de manier waarop we die willen uitdragen. Maar ook kennis delen, samen nieuwe wegen ontginnen en daarmee onze methodieken en vaardigheden verbreden.

In de eerste sessie kwam al sterk naar voren dat we een gedreven en maatschappelijk betrokken team zijn en dat we samen beschikken over veel kwaliteiten. Fijn om zo te bouwen aan een onze ‘common ground’ en de cultuur in het team!

Wil je niets missen?

Ook interessant

Een op behoefte gestuurde inrichting

Vandaag kregen we als projectgroep voor de inrichting van een bibliotheekvestiging in Enschede het overzicht van het meubilair en bijbehorende posities. Aan ons als projectteam de taak om te bepalen welke functionaliteiten cruciaal zijn en waar deze dan geplaatst moeten worden. Dit proces gaat hand in hand met het verkrijgen en inzetten van inzicht op het gebied van de doelgroep, de wijk en de partners. De inrichting van Prismare is een prachtig voorbeeld van het belang van kennis over je wijk en je klanten. Hierop richt je namelijk de collectie, de meubels en ook de kracht van je netwerk in. Zodra de vestiging opengaat, kan ze maatwerk leveren voor de bezoekers.

Wil je niets missen?

Ook interessant