“Het doelgericht en structureel benutten van het marktpotentieel in jouw rayon op basis van klantinzicht.”

Met de verantwoordelijkheid voor een dealerorganisatie komt er veel op je af. De dynamiek van de markt, de ontwikkeling van de organisatie en de dagelijkse praktijk vragen permanente aandacht. The Alignment House daagt ondernemers uit om op een andere manier naar het rayon, de (potentiële) klanten en medewerkers kijken. Met als doel een duurzame en toekomstbestendige organisatie.

Wie zijn wij?

Onze focus

The Alignment House helpt jou als dealer met de Dealerboost op verschillende niveaus support te geven om het marktpotentieel in kaart te brengen en de stappen te zetten om dit te verzilveren:

 • Inzicht in de markt en marktpotentie van eigen regio
 • Focus in de marketing- en salesstrategie
 • Boost voor de organisatie, medewerkers en sales
Bekijk de video

Klantgedrag verandert, maar hoe blijf ik succesvol verkopen?

Door de steeds veeleisendere klanten, hoge verwachtingen, toenemende (online) concurrentie en focus op klanttevredenheid wordt de uitdaging groter- en de druk hoger om aantallen weg te zetten. Inzicht in wat voor de klant belangrijk is, ontbreekt.

Een overname, en nu?

De overname van een andere dealer heeft een grote invloed op het team, zowel op de werkvloer als staffuncties. Aandacht voor de cultuur en identiteit van uw organisatie helpt het verloop te beperken en de medewerkersbetrokkenheid te verhogen.

Hoe bind ik talent aan mijn organisatie?

Het werven en behouden van talent is lastig, zeker als de sollicitant of medewerker geen antwoorden kan geven op de vraag: waarom zou ik voor deze organisatie moeten werken?

Maak een afspraak!


  Dealerscan

  Een feitenfundament, de combinatie van marktinformatie en klantkennis, is de basis voor een toekomstbestendige organisatie. Met behulp van een data analyse en kwalitatief onderzoek wordt inzicht gegeven in het rayon en het klantenbestand van de dealer. De dealerscan geeft inzicht in:

  • Het rayon en het marktpotentieel
  • De belangrijkste klantgroepen op sales en aftersales
  • Servicemarktaandeel

  Dealerboost

  70% van houding en gedrag van medewerkers bepaald de klantbeleving. Op basis van de dealerscan  worden meetbare doelstellingen gemaakt op sales en aftersales en leert het dealerteam vanuit ‘de klant’ te verkopen in plaats vanuit ‘auto’s’, met als doel de aantallen en het servicemarktaandeel te verhogen.

  Cultuurscan

  De meeste overnames mislukken door onvoldoende aandacht voor de bedrijfsculturele integratie en de impact op merk, identiteit en imago. The Alignment House helpt om zorgvuldig om te gaan met deze veranderingen.

  Aantrekkelijk werkgeverschap

  Het expliciet maken van het ‘employer brand’, ofwel het realiseren van een voorkeurspositie bij potentiële en huidige medewerkers, is een belangrijke succesfactor om die aantrekkelijke werkgever te worden.

  KIA Academy – De permanente klantdialoog

  “Elke klant is anders, en heeft andere behoeften”. De training Permanente Klantdialoog leert de medewerkers in uw dealerorganisatie klantkennis te gebruiken om daarmee de klantbeleving van uw organisatie te verbeteren. In deze training leert u zelf klant- en marktkennis te verzamelen en dit te vertalen naar uw organisatie- sales- en serviceprocessen.

  Een belangrijk onderdeel in het programma
is optimale teamsamenwerking binnen uw dealerorganisatie (management, sales, service en werkplaats). De gehele organisatie is immers verantwoordelijk voor een optimale Kia klantbeleving.

  Citroen Academy

  “Meetbaar verzilveren van het marktpotentieel in het rayon met realistisch uitdagende doelstellingen.”, dat is de essentie van de Citroën Academy. De training ondersteunt de dealer in zijn regionale (sales)uitdaging door het bewust maken van de voordelen van een pro-actieve houding en mindset en de concrete tools hiervoor aan te leveren.

  Maak een afspraak!

  Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u ons juist inspireren? Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. Verbinding werkt immers twee kanten op.

   Schrijf u in voor onze nieuws-update.

   We kunnen u ook bellen.