Uw merk als organiserende kracht

Een succesvolle, gezonde organisatie heeft een duidelijke positionering, door medewerkers onderschreven en voor klanten relevant. Een sterk merk geeft houvast en richting voor alles wat een organisatie of samenwerkingsverband doet. Wij zorgen voor een stevige positionering en verzilveren uw merk als veranderinstrument:

  • voor uw interne organisatie – om de neuzen dezelfde kant op te krijgen
  • voor uw aanbod – in lijn met wat u belooft, relevant voor uw (nieuwe) doelgroepen
  • voor uw communicatie – intern met uw medewerkers, met uw klanten, netwerk en stakeholders
  • voor het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden – binnen en buiten uw branche

Ons antwoord op strategische uitdagingen

The Alignment House is uw adviseur, sparringpartner, vraagbaak, gids, spiegel, “luis in de pels”. Met onderstaande expertises helpen wij uw organisatie, uw merk, scherp en relevant te blijven.

Positioneren

Zorg voor een authentieke, onderscheidende, klantrelevante, richtinggevende koers, waar uw medewerkers trots op zijn en uw doelgroepen voor kiezen.

Een heldere positionering is als een baken aan de horizon. Deze geeft richting om uw doelen te bereiken en werkt organiserend voor al uw besluiten en keuzes.

Alignment

Breng alles wat u doet in lijn met uw merkbelofte. Zowel intern (hoe u bent georganiseerd) als extern (wat mensen van uw organisatie zien).

Alignment maakt uw merkwaarden zichtbaar in uw aanbod, communicatie, samenwerkingsverbanden, organisatiecultuur en -structuur. Daar kiezen klanten voor: u bewijst wat u belooft.

Communities (platforms)

Spelers uit één branche, met eenzelfde doel en dezelfde uitdagingen, bundelen hun krachten voor een succesvolle transitie.

Waarom zelf het wiel uitvinden als u samen tot beter resultaat komt? Van elkaar leren, samen innoveren, samen klaar voor de uitdagingen in uw branche.

Vitale coalities

Organisaties met verschillende disciplines ontwikkelen samen een nieuw aanbod waar iedereen in een regio beter van wordt.

Een vitale coalitie speelt organisatieoverstijgend in op maatschappelijke vraagstukken. Complementaire organisaties ontwikkelen bijvoorbeeld samen programma’s voor de regio. Dat komt ten goede aan alle inwoners van die regio én verstevigt de positie van de betrokken partijen.

(Public) intelligence

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek geven inzicht in de kenmerken, meningen en (latente) behoeften van uw doelgroep(en).

Op onderbouwde feiten kunt u strategische besluiten baseren en gefundeerde keuzes maken voor uw positionering, marketing, assortimentsontwikkeling en samenwerkingsverbanden.

Propositie ontwikkeling

Vertaling van de behoeften van doelgroepen naar klantrelevante producten, diensten of programma’s.

Creëer aanbod waar uw doelgroep écht op zit te wachten. Producten of diensten (proposities) die werkelijk van waarde zijn en die het bestaansrecht van uw organisatie rechtvaardigen.