Regionalisering van de zorg

Het regionale speelveld in de zorg wordt complexer doordat er steeds meer partijen bij betrokken raken en de zorg meer en meer verschuift. Er is inmiddels continue afstemming nodig tussen alle relevante partijen over zorgvraag en -aanbod en hoe dit zich verhoudt tot het werknemersbeleid. The Alignment House brengt regionale samenwerkingen tot stand en zorgt dat op basis van een feitenfundament keuzes worden gemaakt in het strategische (HR) beleid.

Onze focus

Wij willen een bijdrage leveren aan een optimale samenwerking in de zorg, zodat organisaties elkaar versterken en de zorg efficiënter kan worden ingericht. De uitdagingen die we daarin onder andere oppakken zijn:

  • Aantrekkelijk werkgeverschap: strategisch HR-beleid en ‘employer branding’.
  • Samenwerking in de regio: ontschotting en vitale coalities
  • Positionering in de zorg: keuzes maken en optimaal aansluiten bij de behoeften van de mensen uit het adherentiegebied zowel werknemers als inwoners.

Een aantal voorbeeldprojecten zijn:

Regionaal werkgeverschap

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Vanuit het LUMC is een onderzoek opgestart waarbij verschillende organisaties uit de regio zijn aangehaakt om op basis van een feitenfundament gezamenlijk de juiste keuzes en interventies te kunnen doen op werkgeverschap.

HR intelligence

Het expliciet maken van het ‘employer brand’, ofwel het realiseren van een voorkeurspositie bij potentiële en huidige medewerkers, is een belangrijke succesfactor om die aantrekkelijke werkgever te worden en/of te blijven. Door dit data gedreven te doen is het makkelijker om bepaalde keuzes te maken en zorgt die voor goede sturingsinformatie om deze keuzes te onderbouwen.

Maak een afspraak!