Staat uw organisatie voor grote uitdagingen? Bent u (nog) relevant voor uw doelgroepen? Staat uw positie in de branche, markt of het stelsel onder druk? Maakt uw merk waar wat het belooft? Is uw aanbod nog actueel en relevant? Vragen veranderingen in de markt om een nieuwe koers?

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren. Alleen of in samenwerkingsverband. Ook helpen wij organisaties hun merkbelofte waar te maken in alles wat zij doen. Wij noemen dit ‘alignment’.

Wij zijn procesbegeleiders die in staat zijn organisaties op een vernieuwende, soms confronterende, manier naar hun eigen organisatie en markt te laten kijken. We zijn geen consultants die vertellen hoe de wereld in elkaar zit, maar loodsen onze klanten aan de hand van een gestructureerd proces naar een sterke positie: optimaal relevant, gedragen door de organisatie, onderscheidend en toekomstbestendig.

Wat wordt uw antwoord op strategische uitdagingen?

Duurzame positionering

Bepaal uw strategische koers voor de toekomst…
Onderscheidend, authentiek en relevant voor uw belangrijkste doelgroepen. Samen ontwikkelen we een positionering die organiserend werkt.

Samenwerking in de regio

Elke regio, gemeente of kern kent een eigen populatie, eigen maatschappelijk thema’s en dynamiek.
Een krachtig verbindend doel brengt u en uw partners bij elkaar in een slagvaardige vitale coalitie voorziet in de behoefte van de regio.

Waarmaken wat u belooft

Breng belofte en bewijs in lijn.
Samen brengen we uw strategische doelen in lijn met uw assortiment, organisatie, communicatie en uw mensen. Alignment noemen wij dat.

Maakt merkbaar
verschil

Zet koers

naar een sterke marktpositie

Staat uw organisatie voor grote uitdagingen? Bent u (nog) relevant voor uw doelgroepen? Staat uw positie in de branche, markt of het stelsel onder druk? Maakt uw organisatie waar wat het belooft? Is uw aanbod nog actueel en relevant? Vragen veranderingen in de markt om een nieuwe koers?

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren en hun merkbelofte waar te maken in alles wat zijn doen, alleen of in samenwerkingsverband. Wij laten u op een vernieuwende, soms confronterende manier naar uw eigen organisatie en markt kijken.