“Van culturele instelling naar cultuurdrager van jouw regio”

Wij zijn een vooruitstrevende groep denkers en doeners. Ons doel is maatschappelijke impact. Wij helpen met de belangrijke transformaties in de culturele sector. Bibliotheken gaan van boekenbieb naar Bredebieb. Theaters en musea gaan van cultuurinstellingen naar cultuurdrager.

Bredebiebs zijn de toegangspoort voor kennis en culturele ontwikkeling. Waarbij de theaters en musea zorgen als cultuurdrager voor verbinding in de regio. Hierbij dagen we de organisaties uit om op een andere manier naar de stad, de inwoners en haar eigen organisatie te kijken. Met als doel een duurzame en toekomstbestendige organisatie, dat aansluit op de veranderde wereld van nu.

Wie zijn wij?

The Alignment House helpt om maatschappelijke ambities waar te maken. Aan de hand van een gestructureerd aanpak geven we invulling aan de maatschappelijke uitdagingen en kansen.

 • Wie zijn onze inwoners? Wat heeft onze stad nodig?
 • Hoe betrek je stakeholders bij je doelen en ambities?
 • Focus, welke koers zetten we neer om optimaal relevant te blijven?
 • Hoe nemen we onze mensen mee in een nieuwe koers?

Luxor Theater met zijn gezicht naar de stad

Rotterdam is volop in ontwikkeling. Geen stad in Nederland heeft de afgelopen jaren zo in de belangstelling gestaan. Wat betekent dat voor maatschappelijke organisaties en culturele instellingen als het Luxor Theater? Zij hebben een hele vertrouwde plek in het hart van de stad – zowel wat betreft onze fysieke locaties als hen publiek. Wij hebben daarom de ambitie uitgesproken om met ons gezicht meer naar de stad te keren. We willen in contact zijn met het Rotterdam en de Rotterdammer van nu en van de toekomst. Dit bekent voor Luxor dat we steeds meer verbindingen buiten het cultuurveld aangaan. De komende jaren richten wij ons daarom nog meer op samenwerking binnen de cultuursector maar ook met bedrijven en maatschappelijke instellingen, bewoners en de gemeente. Luxor wil zo haar bijdrage leveren aan de vooruitgang van de stad en de mensen in de stad.

Krachtige verbinding voor Lelystad

Hoe kunnen vier maatschappelijke instellingen met totaal verschillende takenpakketten en verantwoordelijkheden goed samenwerken en vernieuwen? “Goed samenwerken, écht goed samenwerken is een opgave”, zegt Jan Gommer, directeur van FlevoMeer Bibliotheek. Het is een bijzondere samenwerking omdat het vier instellingen betreft met elk een eigen opgave- en takenpakket. Deze instellingen beseffen dat ze het in een veranderende wereld niet meer alleen kunnen. We moeten actief de verbinding aangaan met andere partijen. Daarin werken naast de bibliotheek Sticht- ing Welzijn Lelystad, cultuurinstelling de Kubus en Sportbedrijf Lelystad samen met een duidelijk en over- koepelend doel: een sterkere samen- leving en een bruisend Lelystad.

“Voor een vitale coalitie is het essentieel naar meerdere financieringsbronnen toe
te werken. Zo word je niet afhankelijk van één partij.”

Dbieb zet koers naar maatschappelijk impact

Net als vele andere bibliotheken in Nederland is dbieb in transitie. Een dynamisch en complex traject waarin de bibliotheek transformeert van traditionele ‘uitleenbibliotheek’ naar een plek ter inspiratie, activatie en ontwikkeling voor iedereen. De vertaalslag van de maatschappelijke opdracht in een nieuwe, scherpe koers vraagt om een gedegen analyse.

Ondanks dat dbieb onlangs is uitgeroepen tot de Beste Bibliotheek van Nederland 2019, willen wij doorgaan met verbeteren. Samen met The Alignment House hebben wij daarom de Academy opgezet. In deze maatwerk leergang doorloopt iedereen binnen onze organisatie een interessant leertraject. Door het delen van visie en inzichten wordt iedereen zich bewust van de nieuwe rol van de bibliotheek en de persoonlijke invloed op die nieuwe rol. The Alignment House begeleidt ons in dit ontwikkeltraject op een professionele en inspirerende wijze. ‘Alignment’ in optima forma!

Ontvang vrijblijvend informatie!
  Schrijf u in voor onze nieuws-update.

  Feitenfundament als basis voor een duurzame strategie

  Een feitenfundament, de combinatie van marktinformatie en klantkennis, is de basis voor een toekomstbestendige organisatie. Met behulp van big data en kwalitatief onderzoek wordt een analyse gemaakt van de stad en inwoners. De regioscan geeft inzicht in:

  • Wie zijn onze huidige klanten?
  • De belangrijkste klantgroepen en hun keuzedrivers
  • Wat zijn de beleidsthema?
  • Wie zijn mijn partners

  Maatschappelijke meerwaarde in de samenleving

  De maatschappelijke meerwaarde vanuit de rol van de culturele instelling. Wat is je duurzame positie in de regio.

  Geen bedrijfsverzamelgebouw, maar één mentaladres

  Maatschappelijk vastgoed is geen doel op zichzelf. Een sluitende exploitatie is belangrijk, maar waarop is deze gebaseerd? Welke maatschappelijke impact gaat het gebouw teweegbrengen? Wat hebben de omgeving en de gebruiker nodig? Deze plek sluit het aanbod aan op de vraag. In het gebouw komen de behoeften van de gebruikers en de opgaven in het gebied aan het licht. Zo kunnen plek, programmering en functies aansluiten op wat echt speelt in de lokale samenleving.

  Een lerende organisatie in een duurzame ontwikkeling

  70% van houding en gedrag van medewerkers bepaald de klantbeleving. In de academy leert het team ‘te doen wat nodig is’ en te werken op basis van klantinzicht.

  Reisgezelschap

  In een gezelschap van 6 theaterdirecteuren maken we een reis om samen te werken aan hoe we de transitie kunnen maken van ‘culturele instelling’ naar ‘cultuurdrager’. Om van elkaar te leren, maar ook lokaal daadwerkelijke stappen te maken.

  Luxor – artikel

  Maak een afspraak!

  Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u ons juist inspireren? Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. Verbinding werkt immers twee kanten op.

   Schrijf u in voor onze nieuws-update.

   We kunnen u ook bellen.