In deze tijd van excessieve stijging van de energieprijzen, is energiebesparing een onderwerp dat meer dan ooit relevant is. Het plaatst grote groepen huishoudens voor budgettaire problemen, enigszins verlicht door de EUR 400 van de overheid. Hoe wrang ook, de ontwikkeling van de energieprijzen kan huishoudens wel stimuleren om vaart te maken met het nemen van energiebesparende maatregelen. Gemeenten zijn al geruime tijd druk bezig om hun inwoners te bewegen tot het nemen van dergelijke energiebesparende maatregelen.

Wat we in ons werk met gemeenten gemerkt hebben is dat een traditionele aanpak – zoals een algemene informatieavond organiseren – niet altijd de meest succesvolle route is. Van belang is om je te realiseren dat ieder mens een andere motivatie heeft om zich bezig te houden met energiebesparing. De één laat zich vooral leiden door de financiële besparingsmogelijkheden, terwijl de ander vooral actie onderneemt vanuit zorg voor het klimaat. En dan is er natuurlijk ook nog een groep die moeilijk te motiveren valt, de klimaatsceptici. Voor een succesvolle betrokkenheid van inwoners is het belangrijk om deze verschillende groepen ieder op een eigen manier aan te spreken, die past bij hun motivatie (of het ontbreken daarvan).

We zijn zeer benieuwd hoe jij als gemeente omgaat met het betrekken van de inwoners bij de energietransitie. Volg je daarbij een generieke aanpak, of juist een doelgroepgerichte aanpak op basis van motivatie en houding ten aanzien van energiebesparende maatregelen? We delen graag onze aanpak en gaan met je in gesprek tijdens de TAH Energy Update op woensdag 10 november om 13:00. Neem contact op met Barend: b.vandekraats@alignmenthouse.nl.

 

Wil je niets missen?

Ook interessant

Het belang van participatie

Het is zo onderhand een welbekend riedeltje: per 2050 Nederland broeikasgasvrij. Het in Parijs opgestelde Klimaatakkoord van 2015 heeft vele grootschalige initiatieven in gang gezet waar ook Nederland haar bijdrage levert – denk aan bijvoorbeeld de 100 Resilliet Cities, en de SGD’s. Er wordt dus hard aan gewerkt Nederland klaar te stomen voor een duurzaam toekomstplaatje. Wel komen deze ambities nog veelal van bovenaf, en ligt er een uitdaging in deze te vertalen naar een hands-on aanpak waar ook de burgers in beeld komen. We weten ondertussen ten slotte dat de energietransitie er eentje is die we enkel gezamenlijk onder de duim gaan krijgen, zo geeft ook het Klimaatakkoord aan. Maar hoe doe je dat? Het wegwerken van aardgas uit de Nederlandse huishoudens is nu nog een opgave waarbij voor velen vooral het prijskaartje opvalt, of simpelweg een aversie oprijst vanwege de hoge gedoe-factor. Dus hoe krijg je iedereen aan boord? En wat is dan de volgende stap?
Dit is één van de vraagstukken waar The Alignment House vol overgave haar hoofd over breekt. In het kader van regio’s laten we je daarom graag kennismaken met de energietransitie van Voorschoten. Voorschoten is een mooi voorbeeld van een context waarin de motivatie er is en de ideeën bestaan – lokaal trots naar verwezen als ‘De Belofte van Voorschoten’. Waar het hen nog aan ontbrak was een plan waarin al deze krachten – vanuit macro, meso én micro niveau – gebundeld werden, om zo tot daadwerkelijke verandering te komen.

It takes a child to raise a village

Voor wie staat er het meeste op het spel? Welke groep heeft het meeste baat bij het verwezenlijken van de energietransitie? Deze bottom- up vraagstelling maakte dat we in de aanpak van dit project het vizier gericht hebben op de mensen van de toekomst: de jeugd van nu. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze doelgroep – t/m het 30ste levensjaar – nog ondergerepresenteerd is in het proces, ondanks het belang dat deze groep heeft bij een verduurzamende leefomgeving.
We draaien de uitspraak ‘it takes a village to raise a child’ daarom doelbewust om. De traditionele betekenis ligt in het idee dat een hele gemeenschap van mensen met kinderen moet omgaan om die kinderen te laten ervaren en groeien in een veilige en gezonde omgeving. We betrekken jongeren bij het project door ze te benaderen via scholen en sociale media zodat we hen kunnen inspireren en in hun kracht kunnen zetten om actief de inwoners van Voorschoten te duiden op het belang van een gezonde en veilige omgeving. Benieuwd naar het verdere verloop van dit project? Houd ons in de gaten!

Ook interessant

Neem contact op
[/vc_column][/vc_row]

 

Wat is de context?

Hoe zet je samen met inwoners van jouw gemeente stappen in de energietransitie? Dat is de vraag waarmee Gemeente Heerhugowaard en Gemeente Langedijk naar The Alignment House kwamen. Om die opgave te laten slagen, is de  rol en positie van inwoners cruciaal.

De gemeenten vroegen om een onderzoek, waarvan de resultaten concrete handvatten geven voor het versterken van mede-eigenaarschap en het stimuleren van een inspanning. Hierbij is inzicht in houding, feitelijk gedrag en motivatie op wijkniveau en binnen verschillende (lifestyle-) groepen van belang, mede om te bepalen wat de beste manier is om groepen te bereiken.

 

Aanpak

Onze aanpak bestond uit drie stappen. Ten eerste wilde we inzicht krijgen welke lifestyle groepen er wonen in Heerhugowaard en Langedijk. Om daar inzicht in te krijgen hebben we een gebiedsscan gedaan. Hierbij worden de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in kaart gebracht aan de hand van de Whize-segmentatie. De gebiedsscan geeft inzicht in de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe ziet mijn verzorgingsgebied eruit (samenstelling bevolking en ontwikkelingen)?
  • Wat zijn de grootste doelgroepen binnen dit gebied?
  • Welke belangrijke kenmerken en behoeften hebben deze doelgroepen, hoe ziet hun leven eruit?

Ten tweede hebben we een survey uitgezet onder de inwoners om inzicht te krijgen in de houding, het feitelijk gedrag, de motivatie en de barrières & triggers van de inwoners omtrent de energietransitie.

Tot slot hebben we dwarsverbanden kunnen leggen tussen de doelgroepen en de survey-resultaten door alle gegevens te laden in een dynamisch dashboard. Daardoor weten we waar de ambassadeurs van de energietransitie wonen, en in welke wijken er relatief meer sceptici zijn. Een belangrijk inzicht voor een wijk- en doelgroepgerichte communicatie en programmering.

 

Wat is de impact?

De resultaten van ons onderzoek geven handvatten voor een effectieve communicatie en maatschappelijke programmering. Het geeft inzicht in hoe de doelgroep bereikt kan worden, en wat de beste communicatiestrategie is.

Ron van der Velden (senior-adviseur communicatie bij de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk): “De onderzoeksresultaten en koppeling met de leefstijlsegmenten geven ons goede handvatten om onze communicatie effectiever in te zetten. In onze publiekscampagne ‘Goed bezig hoor!’ vormen de leefstijlen een belangrijke bouwsteen van het communicatieframe. ”

Benieuwd naar, hoe je de inwoners van jouw gemeente betrekt bij de energietransitie? Meld je hier aan voor de webinar van 4 december 10:00 – 11:00 of 8 december 10:00 – 11:00!

Wil je niets missen?

Ook interessant

 

Dat Corona onder andere de jongeren hard raakt is veel op het nieuws, vanuit de eerste golf was er een duidelijk signaal dat de zomerperiode vooral voor veel verveling en eventueel dus ook voor overlast zou gaan kunnen zorgen. Om de jongeren een stem te geven in hoe zij tegen Corona aankijken en hoe zij hun zomervakantie leuk en nuttig invulling willen geven, is door middel van co-creatie met jongeren in Nieuwegein en provincie Drenthe een zomerprogrammering tot stand gekomen.

 

 

Wat is een zomerprogrammering?

Een bundeling van activiteiten die door verschillende partijen uit de regio wordt aangeboden, afgestemd op de behoeften van de jongeren. De jongeren hebben zelf ook een rol binnen de zomerprogrammering, ze kunnen in de ‘denktank’, de organisatie of in de communicatie veel betekenen. En hoe meer ze zelf kunnen organiseren en gefaciliteerd worden door partijen, hoe beter!

 

Hoe is het aangepakt?

Het tot stand komen van deze programmering is in vier stappen gebeurd:

 

  1. Een online flitspeiling onder alle jongeren uit de regio. Hiermee wordt de behoefte in kaart gebracht van jongeren, wordt verkend wat de hotspots in de publieke ruimte zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten en worden jongeren ook uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van het zomerprogramma;
  2. Opbouwen van een vitale coalitie. Er worden organisaties en verenigingen uit de regio uitgenodigd die de wil en de potentie hebben om bij te dragen aan de zomerprogrammering;
  3. Inventarisatie vitale coalitie. Vanuit de vitale coalitie wordt in kaart gebracht welke dienstverlening het meest aansluit op de behoefte van de jongeren, welk vastgoed in te zetten is op een corona-proof manier en wat de mogelijkheden zijn van de door jongeren aangegeven hotspots in de publieke ruimte;
  4. Vervolgens worden (online) sessies georganiseerd met jongeren aan de hand van ‘human centered design’ en worden activiteiten ontworpen en communicatie en online en fysiek (waar mogelijk) contact vormgegeven die aansluit op de leefwereld van de jongeren. Vanuit de jongeren wordt een virale communicatiestrategie gevolgd waarbij betrokkenheid en deelname van andere jongeren als een olievlek zal toenemen.

 

 

Wat heeft het opgeleverd?

Enthousiasme bij de jongeren en een toffe programmering waar veel jongeren op af zijn gekomen. Wat een misschien saaie zomer zou worden is een zomer geweest waarin veel jongeren heel veel toffe activiteiten hebben gedaan, die ze normaal niet zo snel zouden doen! (Vlogcursus, duiken etc). Ook het draagvlak van jongeren richting de verschillende partijen is groter geworden, ze willen vaker mee helpen met organiseren, communiceren etc. Dus dit smaakt naar meer!

Gemeente Aa en Hunze: ‘De activiteit werd het middelpunt van het dorp en bracht mensen samen. Jong en oud genoten volop door mee te doen of door te komen kijken. De reacties waren dan ook zeer positief!’

Gemeente Hoogeveen: ‘Als we het eerder hadden georganiseerd was het nog veel mooier geworden. Trots op veel activiteiten in 3 weken. Veel opkomst en positieve reacties. Mensen hebben hun rol opzijgezet en zijn gewoon activiteiten gaan organiseren. Is meer gebeurd dan in reguliere zomer. Fijn dat het ook een keertje voor de tieners is. Was andere zomer dan normaal met andere aanpak. Smaakt naar meer.

 

Na deze positieve energie die is ontstaan hebben beide gemeenten ingezien dat dit niet iets eenmaligs en alleen voor de zomer moet zijn, maar het hele jaar door invulling moet krijgen. Er wordt nu gewerkt aan het bestendigen van deze werkwijze en het verder uitrollen van deze programmering voor jongeren, maar ook voor andere doelgroepen.

Geïnteresseerd in een winterprogrammering? Meld je hier aan voor de vrijblijvende kick-off op 28 oktober!

Meer weten? Neem contact op met Marinde Beek (m.beek@alignmenthouse.nl / 06-37438517)

Wil je niets missen?

Ook interessant