Het impactkonijn

Volgens de Chinese astrologie is 2023 het jaar van het konijn. Voor cultuurminnend Rotterdam is 2023 het jaar van het impactkonijn. Beide konijnen beschikken over een sterk gevoel en betrokkenheid bij de wereld, met al haar bewoners. Alleen het impactkonijn gaat verder dan gebroederlijk grazen en knagen met soortgenoten. Dit konijn wil het verschil ook maken in een cultureel ecosysteem.

Een ecosysteem dat nog vaag en abstract is vergt een paar konijnensprongen om met elkaar het vage beeld van morgen te concretiseren. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vereist een scherpe konijnenblik om te zien wat de worteltjes van morgen zijn en waar ze vandaag al groeien.

Voor het impactkonijn is focus, samenhang en concretisering heel erg belangrijk. Immersz
“Ideas are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them, and pretty soon you have a dozen.” -John Steinbeck

Wil je niets missen?

 

Wat is de context?

Hoe zet je samen met inwoners van jouw gemeente stappen in de energietransitie? Dat is de vraag waarmee Gemeente Heerhugowaard en Gemeente Langedijk naar The Alignment House kwamen. Om die opgave te laten slagen, is de  rol en positie van inwoners cruciaal.

De gemeenten vroegen om een onderzoek, waarvan de resultaten concrete handvatten geven voor het versterken van mede-eigenaarschap en het stimuleren van een inspanning. Hierbij is inzicht in houding, feitelijk gedrag en motivatie op wijkniveau en binnen verschillende (lifestyle-) groepen van belang, mede om te bepalen wat de beste manier is om groepen te bereiken.

 

Aanpak

Onze aanpak bestond uit drie stappen. Ten eerste wilde we inzicht krijgen welke lifestyle groepen er wonen in Heerhugowaard en Langedijk. Om daar inzicht in te krijgen hebben we een gebiedsscan gedaan. Hierbij worden de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in kaart gebracht aan de hand van de Whize-segmentatie. De gebiedsscan geeft inzicht in de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe ziet mijn verzorgingsgebied eruit (samenstelling bevolking en ontwikkelingen)?
  • Wat zijn de grootste doelgroepen binnen dit gebied?
  • Welke belangrijke kenmerken en behoeften hebben deze doelgroepen, hoe ziet hun leven eruit?

Ten tweede hebben we een survey uitgezet onder de inwoners om inzicht te krijgen in de houding, het feitelijk gedrag, de motivatie en de barrières & triggers van de inwoners omtrent de energietransitie.

Tot slot hebben we dwarsverbanden kunnen leggen tussen de doelgroepen en de survey-resultaten door alle gegevens te laden in een dynamisch dashboard. Daardoor weten we waar de ambassadeurs van de energietransitie wonen, en in welke wijken er relatief meer sceptici zijn. Een belangrijk inzicht voor een wijk- en doelgroepgerichte communicatie en programmering.

 

Wat is de impact?

De resultaten van ons onderzoek geven handvatten voor een effectieve communicatie en maatschappelijke programmering. Het geeft inzicht in hoe de doelgroep bereikt kan worden, en wat de beste communicatiestrategie is.

Ron van der Velden (senior-adviseur communicatie bij de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk): “De onderzoeksresultaten en koppeling met de leefstijlsegmenten geven ons goede handvatten om onze communicatie effectiever in te zetten. In onze publiekscampagne ‘Goed bezig hoor!’ vormen de leefstijlen een belangrijke bouwsteen van het communicatieframe. ”

Benieuwd naar, hoe je de inwoners van jouw gemeente betrekt bij de energietransitie? Meld je hier aan voor de webinar van 4 december 10:00 – 11:00 of 8 december 10:00 – 11:00!

Wil je niets missen?

Ook interessant

 

Dat Corona onder andere de jongeren hard raakt is veel op het nieuws, vanuit de eerste golf was er een duidelijk signaal dat de zomerperiode vooral voor veel verveling en eventueel dus ook voor overlast zou gaan kunnen zorgen. Om de jongeren een stem te geven in hoe zij tegen Corona aankijken en hoe zij hun zomervakantie leuk en nuttig invulling willen geven, is door middel van co-creatie met jongeren in Nieuwegein en provincie Drenthe een zomerprogrammering tot stand gekomen.

 

 

Wat is een zomerprogrammering?

Een bundeling van activiteiten die door verschillende partijen uit de regio wordt aangeboden, afgestemd op de behoeften van de jongeren. De jongeren hebben zelf ook een rol binnen de zomerprogrammering, ze kunnen in de ‘denktank’, de organisatie of in de communicatie veel betekenen. En hoe meer ze zelf kunnen organiseren en gefaciliteerd worden door partijen, hoe beter!

 

Hoe is het aangepakt?

Het tot stand komen van deze programmering is in vier stappen gebeurd:

 

  1. Een online flitspeiling onder alle jongeren uit de regio. Hiermee wordt de behoefte in kaart gebracht van jongeren, wordt verkend wat de hotspots in de publieke ruimte zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten en worden jongeren ook uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van het zomerprogramma;
  2. Opbouwen van een vitale coalitie. Er worden organisaties en verenigingen uit de regio uitgenodigd die de wil en de potentie hebben om bij te dragen aan de zomerprogrammering;
  3. Inventarisatie vitale coalitie. Vanuit de vitale coalitie wordt in kaart gebracht welke dienstverlening het meest aansluit op de behoefte van de jongeren, welk vastgoed in te zetten is op een corona-proof manier en wat de mogelijkheden zijn van de door jongeren aangegeven hotspots in de publieke ruimte;
  4. Vervolgens worden (online) sessies georganiseerd met jongeren aan de hand van ‘human centered design’ en worden activiteiten ontworpen en communicatie en online en fysiek (waar mogelijk) contact vormgegeven die aansluit op de leefwereld van de jongeren. Vanuit de jongeren wordt een virale communicatiestrategie gevolgd waarbij betrokkenheid en deelname van andere jongeren als een olievlek zal toenemen.

 

 

Wat heeft het opgeleverd?

Enthousiasme bij de jongeren en een toffe programmering waar veel jongeren op af zijn gekomen. Wat een misschien saaie zomer zou worden is een zomer geweest waarin veel jongeren heel veel toffe activiteiten hebben gedaan, die ze normaal niet zo snel zouden doen! (Vlogcursus, duiken etc). Ook het draagvlak van jongeren richting de verschillende partijen is groter geworden, ze willen vaker mee helpen met organiseren, communiceren etc. Dus dit smaakt naar meer!

Gemeente Aa en Hunze: ‘De activiteit werd het middelpunt van het dorp en bracht mensen samen. Jong en oud genoten volop door mee te doen of door te komen kijken. De reacties waren dan ook zeer positief!’

Gemeente Hoogeveen: ‘Als we het eerder hadden georganiseerd was het nog veel mooier geworden. Trots op veel activiteiten in 3 weken. Veel opkomst en positieve reacties. Mensen hebben hun rol opzijgezet en zijn gewoon activiteiten gaan organiseren. Is meer gebeurd dan in reguliere zomer. Fijn dat het ook een keertje voor de tieners is. Was andere zomer dan normaal met andere aanpak. Smaakt naar meer.

 

Na deze positieve energie die is ontstaan hebben beide gemeenten ingezien dat dit niet iets eenmaligs en alleen voor de zomer moet zijn, maar het hele jaar door invulling moet krijgen. Er wordt nu gewerkt aan het bestendigen van deze werkwijze en het verder uitrollen van deze programmering voor jongeren, maar ook voor andere doelgroepen.

Geïnteresseerd in een winterprogrammering? Meld je hier aan voor de vrijblijvende kick-off op 28 oktober!

Meer weten? Neem contact op met Marinde Beek (m.beek@alignmenthouse.nl / 06-37438517)

Wil je niets missen?

Ook interessant