Vrijwilligers zijn voor vrijwel elke maatschappelijke en culturele organisatie ontzettend belangrijk. Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan het succes van de organisatie en zorgen voor lokale verbondenheid. Het werven en behouden van vrijwilligers is dan ook een belangrijke taak voor elke maatschappelijke en culturele organisatie.

 

Wat boeit en bindt vrijwilligers?

The Alignment House heeft ruime ervaring met het opzetten van vrijwilligersprogramma’s voor verschillende maatschappelijke en culturele organisaties zoals bibliotheken, theaters en welzijnsinstellingen. Daardoor hebben we in de loop van de tijd ook veel geleerd over wat vrijwilligers boeit en bindt. Een paar opvallende zaken:

  • Betrokkenheid bij de buurt, de wijk of bij de doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen, ouderen, etc.) is de belangrijkste reden om vrijwilligers te gaan doen;
  • Betrokkenheid bij en waardering van de organisatie is een belangrijke reden om vrijwilligerswerk te blijven doen;
  • Persoonlijke benadering werkt het beste om vrijwilligers te werven;
  • Vrijwilligerswerk wordt steeds complexer en vraagt daarom om goede begeleiding, ondersteuning en mogelijk bijscholing van vrijwilligers;

 

Hoe werf ik vrijwilligers?

Het werven van goede vrijwilligers vraagt om een gestructureerde aanpak. Wanneer zijn mensen bereid om vrijwilligerswerk te doen? Waar bevinden die mensen zich in mijn verzorgingsgebied? En hoe kan ik ze het beste benaderen en aanspreken?

The Alignment House heeft hiervoor een methode ontwikkeld, de Vrijwilligers Gebiedsscan. Met deze Scan brengen we het verzorgingsgebied van uw organisatie in beeld vanuit het vrijwilligersperspectief:

  1. Op basis van het vrijwilligersbestand van uw organisatie brengen we in beeld waar uw huidige vrijwilligers zich bevinden. Op deze manier krijgt u inzicht in welke gebieden u al relatief veel vrijwilligers hebt, en waar nog relatief weinig (figuur 1)
  2. Vervolgens maken we een scan van uw verzorgingsgebied op basis van de Whize (voorheen: Mosaic) segmentatie. Op deze manier weten we welke huishoudens vrijwilligerswerk belangrijk vinden en dit ook vaak doen (zie voorbeeld figuur 2). Door dit over de scan heen te leggen van uw huidige vrijwilligers, krijgt u inzicht in het onbenutte vrijwilligerspotentieel, en weet u op welke gebieden u zich vooral kunt gaan richten voor het werven van vrijwilligers.

 

Hoe behoud ik vrijwilligers?

Uit onze ervaring in diverse sectoren blijkt dat vrijwilligers het ontzettend belangrijk vinden om echt onderdeel te zijn van de organisatie. Dat betekent wat voor de communicatie: wat je deelt met je medewerkers, deel je ook met je vrijwilligers. Sterker nog: beschouw je vrijwilligers en betaalde medewerkers als één team, waarbij de vrijwilligers en de medewerkers elkaar aanvullen en versterken. Zorg voor kennisdeling en begeleiding, en luister naar je vrijwilligers, naar wat ze meemaken en wat ze nodig hebben.

The Alignment House heeft een tweetal oplossingen ontwikkeld voor het boeien en binden van vrijwilligers:

  • Stel een Vrijwilligersraad in. Dit is een groep van betrokken vrijwilligers die als een ‘schaduw-RvT’ input leveren op het beleid en de strategie van de organisatie. The Alignment House helpt met het opzetten van de Vrijwilligersraad en vervolgens met het in positie brengen van deze raad.
  • De Flitspeiling Vrijwilligers. Vooral als u veel vrijwilligers hebt is dit een goede manier om met uw vrijwilligers te communiceren, naar ze te luisteren, en optimaal hun betrokkenheid te benutten. Door middel van een online peiling – gemiddeld één tot drie keer per jaar – krijgt u inzicht wat uw vrijwilligers belangrijk vinden, wat ze tegenkomen, wat ze boeit en bindt. Daarmee is de Flitspeiling Vrijwilligers niet alleen een waardevol instrument voor uw ‘vrijwilligersmanagement’, maar biedt het ook waardevolle input voor uw strategie en beleid.

 

Aan de slag!

Wil je verder aan de slag met het werven en behouden van vrijwilligers? Wil je de samenwerking met vrijwilligers optimaliseren? Begin dan vandaag nog. Graag doen we je een kennismakingsaanbod:

  • Vrijwilligers Gebiedsscan: EUR 1.500 excl. BTW (i.p.v. EUR 2.400 excl. BTW)
  • Flitspeiling Vrijwilligers: EUR 1.500 excl. BTW (i.p.v. EUR 2.000 excl. BTW)

Heb je belangstelling voor ons kennismakingsaanbod? Neem dan contact op met Barend van de Kraats (b.vandekraats@alignmenthouse.nl) of Marinde Beek (m.beek@alignmenthouse.nl)

Figuur 1: voorbeeld scan vrijwilligersbestand (waar wonen mijn vrijwilligers?)

Figuur 2: voorbeeld van een groep die vrijwilligerswerk belangrijk vindt

Wil je niets missen?

webinar stand van de uitvaartbranche 2021-12-12

Plaats hier uw artikel

Wil je niets missen?

Ook interessant

“Dit maakt het veel zichtbaarder en concreter waarvoor je werkt” – medewerker Dbieb

 

Data is er tegenwoordig in overvloed. De uitdaging is om er informatie van te maken en dit ‘real time’ beschikbaar te maken. Daarnaast worden mensen steeds kritischer en zelfbewuster. Dat heeft gevolgen voor je programmering en de manier waarop je programmeert. Wat zijn de behoeften van je klanten? En hoe veranderen deze door de tijden heen? En hoe kun je hier goed op inspelen?

In een dynamische en steeds veranderende omgeving moeten klantinzichten continue bijgehouden en vernieuwd worden. De bibliotheek had daarom behoefte aan een concreet en actuele inzicht over haar doelgroepen.

Het Dashboard

Wij hebben het Alignment Analytics dashboard ontwikkeld, in co-creatie met onze klanten. In het dashboard wordt een grote verscheidenheid aan databronnen gecombineerd: van CBS-data en doelgroep-segmentaties tot sociale en demografische data.

Door deze data als het ware over elkaar te leggen, krijg je specifieke inzichten. Hieruit ontdek je demografische ontwikkelingen en de lifestyle van bepaalde klantgroepen, maar ook bepaalde complexe problematieken in de wijken.

 

“Mijn marketinghart maakt een sprongetje” – Marjanna, Dbieb

 

Wat is het effect?

Door het combineren van alle verschillende data geeft het Alignment Analytics dashboard toegang tot brede en veelzijdige inzichten, die de basis zijn voor een klantrelevante programmering.

Met het gebruik van het dashboard is die wens voor Dbieb in Friesland werkelijkheid geworden. De ambitie van Dbieb is om meer behoeftegericht te werken en samen met klanten een programmering te ontwikkelen. De verdieping met lokale inzichten geeft de bibliotheek gerichtere aanknopingspunten om in gesprek te gaan met doelgroepen.  Op deze manier kunnen de bibliotheken Midden-Friesland een dienstverlening op maat aanbieden, die zij samen met hun doelgroep ontwikkeld hebben.

Onze collega Lenna Lammertink introduceert in dit filmpje de werking van het dashboard.