The Alignment House zomer-

programmering

Ook tijdens de zomervakantie zit The Alignment House niet stil en willen we onze relaties graag helpen zich te ontwikkelen. Dit doen wij door middel van de zomerprogrammering van The Alignment House. Wil jij je kennis verrijken op verschillende gebieden waar bibliotheken nu mee bezig zijn, meer weten over de wereld van bibliotheken in transitie of ben je benieuwd wat jouw gemeente het komende jaar te wachten staat? Bezoek dan onze masterclasses, neem je organisatie aan de hand met de Bredebieb Academy of laat een quick scan uitvoeren!

Maakt merkbaar
verschil

Zet koers

naar een sterke marktpositie

Staat uw organisatie voor grote uitdagingen? Bent u (nog) relevant voor uw doelgroepen? Staat uw positie in de branche, markt of het stelsel onder druk? Maakt uw organisatie waar wat het belooft? Is uw aanbod nog actueel en relevant? Vragen veranderingen in de markt om een nieuwe koers?

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren en hun merkbelofte waar te maken in alles wat , alleen of in samenwerkingsverband. Wij laten u op een vernieuwende, soms confronterende manier naar uw eigen organisatie en markt kijken.

 Masterclasses  

 

Deze zomer en komend najaar delen wij – samen met partner bibliotheken – onze kennis en ervaring met jullie door middel van een reeks Bredebieb Masterclasses. Tijdens een zestal compacte online sessies van maximaal twee uur bespreken we thema’s waar bibliotheken nú mee bezig zijn:

 

Impact van corona op culturele organisaties 

De Corona Pandemie heeft al een enorme impact gehad op de samenleving. De verwachting van oa Raad voor Cultuur en het Sociaal Cultureel Planbureau is dat, nu het virus redelijk onder controle lijkt te zijn, de invloed van de Corona crisis op maatschappelijke organisaties en de culturele instellingen een blijvend effect gaat hebben. Wat zijn die effecten en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op anticiperen?

In deze module geven we je een overzicht van de verschillende visies op wat ons te wachten staat. We bieden inzicht in waar kansen en mogelijkheden liggen om juist ook in de komende tijd van waarde te kunnen zijn.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Bas!
 06- 51120333
 b.pietersen@alignmenthouse.nl

 

De permanente klantdialoog

De bibliotheek die optimaal relevant wil zijn en blijven voor haar leden en inwoners van het verzorgingsgebied, investeert in een structurele en continue klantrelatie. Dit betekent: in gesprek blijven via alle mogelijke kanalen, zowel fysiek op de vestiging, als via de online kanalen. In deze masterclass duiden we hoe je de permanente klantdialoog kunt voeren en inrichten, door precies te weten wat de behoeften, verwachtingen en doelstellingen zijn van je belangrijkste klantgroepen, en door deze continu vertaalt naar je dienstverleningsprocessen, de omgeving waarin je deze aanbiedt en je eigen houding en gedrag.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Barend!
 06- 52765476
 b.vandekraats@alignmenthouse.nl

 

De hybride bibliotheek: The Third Space 

Corona heeft onze samenleving versneld in een hybride wereld gebracht. Dat hebben bibliotheken het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden. Maar wat is de hybride bibliotheek? En hoe verhoudt zich dit tot de bibliotheek die van/voor/door de inwoners is? En wat zijn eerste praktische stappen die jij nu al kan zetten. We delen de ins en outs in deze masterclass met jouw team, het vergezicht, maar ook de eerste concrete stappen.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Maarten!
 06- 55757628
 m.crump@alignmenthouse.nl

 

Externe financiering

Steeds meer bibliotheken zien dat het kwetsbaar is om afhankelijk te zijn van de gemeentesubsidie. Daarnaast is er ook meer behoefte aan vrije ruimte voor de ontwikkeling van de organisatie. Daar zijn wel middelen voor nodig. Dat gaat verder dan zo nu en dan een subsidie indienen. In december 2021 zijn we gestart met Expeditie NL: met 9 bibliotheken zijn we bezig om de draai te maken naar een ander duurzamer financieringsmodel voor bibliotheken. En dat hoeft geen rocket science te zijn. In deze masterclass nemen we je mee in welke stappen jij kan zetten om hier verder in te komen.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Maarten!
 06- 55757628
 m.crump@alignmenthouse.nl

 

Het Leesoffensief 

Dat het niet goed is gesteld met de leesmotivatie en het leesplezier van Nederlandse jongeren is inmiddels bekend. Dat dit erg zorgwekkend is en bijna een kwart van de leerlingen in Nederland zit niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij eigenlijk ook.

Maar: Wat doe je eraan? Wat werkt wel? En wat niet? Hoe bereik je de doelgroep? Wat vindt de jeugd belangrijk? Wie zijn ‘de jeugd’? Zijn er verschillen? En vinden ‘ze’ allemaal hetzelfde belangrijk?

Het Bredebieb Leesoffensief is een ‘inspiratie- en doen!’-programma waarbij jongeren samen met bibliotheken en hun lokale partners, zoals welzijnsorganisaties en onderwijs, tot een lokaal leesoffensief actieplan komen. Het programma gaat uit van de doe-kracht van de jongeren. Niet praten over de doelgroep, maar samen met de doelgroep aan de slag gaan!

We zijn net zo enthousiast als de deelnemende biebs en vertellen je er graag meer over!

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Lenna!
 06- 83793602
 l.lammertink@alignmenthouse.nl

  Academies

 

De wereld van bibliotheken is in transitie. In de huidige tijd neemt het aantal mensen dat boeken leest enorm af. Maar is de relevantie van de bibliotheek dan afgelopen? Nee, zeker niet! Het betekent wel dat bibliotheken moeten veranderen.Deze transformatie betekent werken aan innovatie. Dat kan niet alleen door het management gedaan worden, je moet het als team doen. Door met verschillende facetten van de bibliotheek samen te werken, krijg je nieuwe en verrassende inzichten hoe je nog meer kunt betekenen voor je inwoners. Bij dit alles is de houding van de medewerkers cruciaal. Een Bredebieb is geen Bredebieb zonder brede dienstverlening. Centraal bij de deze dienstverlening staat gastvrijheid, co-creatie en innovatie.

Hoe komt de bibliotheek ‘van boekenbieb naar Bredebieb’? We beginnen met een onderzoek naar de belangrijke ontwikkelingen in de gemeente. Hierbij wordt onder andere bepaald wat de behoeften zijn van de inwoners van de gemeente. Op basis van deze kennis stellen we een nieuwe, toekomstbestendige koers vast. Samen met medewerkers vertalen we deze koers naar de brede dienstverlening, concrete acties en consequenties voor de werkvloer. Dit noemen we de ‘Bredebieb Academy’.

De Academy zal worden afgestemd op uw bibliotheek waarbij u zelf bepaald welke thema’s worden behandeld en waar de nadruk op komt te liggen.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Barend!
 06- 52765476

  Quick scan

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. De periode tussen nu en maart 2022 kun je goed benutten door te zorgen dat je goed voorgesorteerd staat voor het nieuwe college en de nieuwe raad.

Deze zomer voert The Alignment House een quick scan voor je uit. Met jouw input en op basis van ons onderzoek en kennis en ervaring brengen we voor jou in kaart wat jouw gemeente(n) de komende jaren te wachten staat, wat belangrijke beleidsthema’s zijn en hoe je daar vanuit de kracht van jouw organisatie maximaal op in kan spelen. Ook delen we een routekaart hoe jouw bibliotheek de komende maanden zichtbaar wordt voor de lokale politiek, zodat ze jouw bieb niet zullen vergeten in de collegevorming.

Eerdere bibliotheken zijn je al voor geweest en hebben met succes hun positie door deze aanpak weten te verbeteren.

Heb je zelf een haarscherp beeld van de dynamiek van jouw verzorgingsgebied en de maatschappelijke opgaven die de komende jaren op je afkomen? Dan kan je met jouw team de masterclass ‘GR2022’ volgen. Hier doorlopen we vanuit verschillende perspectieven (politiek, ambtelijke organisatie, partners en bibliotheek) concrete stappen die jouw organisatie de komende maanden helpen om goed in positie te komen.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Maarten!
 06- 55757628
 m.crump@alignmenthouse.nl