Werkgroep Club en Calamiteit

 

Veiligheid, preventie, risicobeheer en crisismanagement in de sportvereniging.

 

Een ramp overvalt je, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Hoog tijd dat clubs dat gaan doen.Hoe ga jij als bestuurder van een vereniging om met de gevolgen van een crisissituatie? En hoe kun je zorgen dat de gevolgschade zo adequaat mogelijk wordt tegengegaan?

 

De Werkgroep Club en Calamiteit organiseerde een symposium over hoe je kon omgaan met calamiteiten binnen jouw club of vereniging. Het hoofddoel was om jou en de medebestuurders te steunen in jullie bestuurlijke rol en persoonlijke weerbaarheid. Met het symposium haalde de Werkgroep visies en ervaringen op bij bestuurders met een persoonlijke ervaring die iets in hun club hadden meegemaakt en bij experts op het gebied van crisismanagement.

    Blijf in contact