AI AI AI

AI is het nieuwe ei van Columbus, waarvan we niet weten of we er blij van moeten worden of niet. Duidelijk is dat de ontwikkeling van AI door het geopolitieke strijdtoneel in volle vaart is. Zoals Yuval Noah Harari stelt: “AI has hacked the operating system of human civilisation”.

AI dwingt ons tot aanscherping en herontdekking van het menszijn. Openbare bibliotheken kunnen daarin een grote rol spelen als ‘hubs for civilisation, resilience and purpose’. Het lijkt me daarmee redelijk onvermijdelijk dat de herontdekking van het menszijn het centrale thema wordt in het nieuwe bibliotheekconvenant.

Dit vergt wel het een en ander. Dat ontdekken we onder andere door het project The Third Space. Doorgronden hoe naast economisch, juist persoonlijk, sociaal en cultureel kapitaal aan te wenden door met de inwoner participatief te ontwerpen. Ontdekken (zie de Stanfordstudie over AI) dat intelligentie zowel een individueel als collectieve kant kent. Denk aan de whisdom of the crowds. De intelligentie van een groep is niet gerelateerd aan het gemiddelde IQ van de groep, zo laat onderzoek zien. Mobiliseren van sociaal kapitaal is volksverheffing in de 21e eeuw. Weten hoe sociaal kapitaal te mobiliseren en te versterken (samenredzaamheid) zal de core business worden van de bibliothecaris. Dit vergt inzichten op gebied van andragologie en groepsdynamica. En het positioneren van de bibliotheek in de quadruple helix als platform van en naar de samenleving.

Neem gerust contact op als je wil weten waarom dit geen vage toekomstmuziek is, maar de dynamiek van de wereld van vandaag en morgen.

 

https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj18871/files/media/file/AI100Report_MT_10.pdf

Wil je niets missen?

Cocreëren met jongeren uit Sneek en omgeving. Dit was een vervolg op onze focusgroep die eerder in de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Het gesprek ging verder over op welke manier de Bibliotheek bij kan dragen aan het geluksgevoel van 18 tot 23-jarigen. Vorige keer kwam het bullet journaling sterk naar voren. Dit is tijdens deze bijeenkomst verder uitgedacht. Vooral het helpen om doelen te bepalen en ‘realistisch’ plannen is iets waar ze graag hulp bij willen krijgen.

Ook kwam naar voren dat de jongeren de bibliotheek als een zeer prettige leeromgeving ervaren waar zij ook graag in de avonden de mogelijkheid zouden willen hebben om te studeren. Met eventueel af en toe een expert rondom bepaalde vakken of onderwerpen. Kortom een sessie vol met nieuwe inzichten en genoeg gespreksstof voor de toekomst.

#cocreatie #jongeren #ingesprekmet #tah #alignmenthouse

Wil je niets missen?

Stage en/of werkervaring

Word jij enthousiast van het werken aan maatschappelijke vraagstukken, denken aan de rol en positie van organisaties en bouw jij door marktonderzoek aan een overtuigend feitenfundament? Wil jij graag het verschil maken? En boven alles…wil je samen met ons de wereld een beetje mooier maken? Dan zijn we op zoek naar jou.

 

Wie ben jij?

Je bent een nieuwsgierige doener die geïnteresseerd is in maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met een consultant werk je aan opdrachten in het maatschappelijk veld. Dat varieert van opdrachten bij gemeenten, instellingen in het culturele, educatieve of sociale domein of soms zelfs in de private sector.

Om dit werk te kunnen doen, beschik je over basiskennis van verschillende onderzoeksmethodes (bijv. Deskresearch en interviews) en kun je informatie op een aantrekkelijke manier in tekst of beeld vertalen. Je bent in het 3e of 4e studiejaar aangekomen en wilt je kennis en vaardigheden graag inzetten in ‘een echte baan’. Je bent niet bang om ergens in te duiken en geeft zelf aan wanneer je ergens hulp bij nodig hebt. Ook beschik je over een eigen computer en een OV-kaart die je – indien nodig – kunt gebruiken om in Oudewater te komen.

Je bent iemand die zegt wat je doet en doet wat je zegt. Het is dan ook duidelijk welke ruimte je kunt vrijmaken voor het werk en voor welke een periode.

 

Werken bij The Alignment House

Wij zijn een klein en ambitieus adviesbureau gevestigd in het historische Oudewater. Wij werken voor dienstverleners in de zorg, de publieke en culturele sector en het bedrijfsleven.

We werken volgens een vaste methodiek en beginnen met het bouwen van een feitenfundament, een onderzoek naar de manier waarop een organisatie zijn taak en rol oppakt én hoe partnerorganisaties of andere betrokkenen daarnaar kijken. Het onderzoek bestaat enerzijds uit deskresearch en wordt verdiept met kwalitatief onderzoek (bijv. Interviews). Alle informatie brengen we samen in een inzichtelijke PowerPoint die met de opdrachtgever besproken wordt. Op basis van die presentatie wordt het vervolg bepaald. Dit is ook het onderdeel waarin jij een rol zult gaan vervullen. Na dit feitenfundament wordt de positionering bepaald en wordt deze uitgerold binnen de organisatie of regio.

We werken in een hecht team en ons ‘Alignment House’ in Oudewater is de basis: geen traditioneel kantoor maar een inspirerende omgeving om het beste uit onszelf te halen voor onze klanten. Een plek van verbinding en een broedplaats voor creativiteit.

 

Kom je bij ons ervaring op doen?

Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten in het maatschappelijk veld? Kom dan eens kennismaken. Wij bieden je een nieuwe leerervaring in een gezellig en dynamisch team. Het werk is goed te combineren met een studie omdat je steeds compacte klussen krijgt en je zelf kunt afspreken wanneer en waar je daaraan werkt.

Nieuwe plek beschikbaar vanaf september 2023.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar werken@alignmenthouse.nl of bel met ons kantoor op 0348 712601.

We gaan graag met je in gesprek!

Wil je niets missen?

Groeten uit Luxemburg!

In deze nieuwe aflevering van onze podcast #commonground doen drie bibliotheekbestuurders verslag van de conferentie van EUROPEAN BUREAU OF LIBRARY INFORMATION AND DOCUMENTATION ASSOCIATIONS (EBLIDA)/PL2030/NAPLE.

Besproken wordt waarom je eigenlijk erbij zou moeten zijn en wat we in Nederland aan de inzichten hebben die zijn opgedaan. Thema’s die voorbijkomen zijn democratie, netwerksolidariteit, een paradigmashift voor de nieuwe netwerkagenda (plaats de bieb in de quadruple helix – framework European Commission voor kennissamenleving – en waarom je lokaal moet beginnen en wat we leren van The Third Space), dat krachtenbundeling ook mogelijk is om Europese geldstromen te benutten en hoe leren van elkaar tot kwaliteit leidt.

https://lnkd.in/ej7eKF6t

Wil je weten hoe we deze thema’s oppakken en wat Expeditie NL, BredebiebThe Alignment House voor jou kan betekenen, schroom niet om met Bas Pietersen of Maarten Crump contact op te nemen.

#participatievedemocratie #collectiveimpact #bredebieb #expeditieNL#alignment

Wil je niets missen?

 

Democratie in actie! 

Impactcollectief Democratie & Burgerschap 

 

Intro  
Na de vele positieve reacties op de sessie over Democratie & Burgerschap in Bolsward, starten we nu met een project om onze intenties op dit onderwerp om te zetten in concrete actie. Doel is het onderwerp Democratie en Burgerschap te doorgronden, een gezamenlijke ambitie te formuleren én in actie te komen!  

 

Hoe dan? 
Democratie en Burgerschap zijn abstracte thema’s. Voor veel organisaties is het moeilijk het vraagstuk zo te doorgronden dat dit dat tot relevante inzet leidt voor de inwoner. Samen kunnen we dat wel! Dat doen we volgens een bewezen methodiek van The Alignment House waarin we samen stappen zetten, al doende leren, uitwisselen wat werkt en wat er nodig is om handen en voeten te geven aan het onderwerp in de lokale context.  

 

Waarom wij?  
Bibliotheken en culturele instellingen staan aan de basis van een democratische samenleving. Democratie is één van de twee pijlers van The Public Library Manifesto. Onze staatssecretaris heeft het zelfs over “de meest democratische plek in onze samenleving”.  

Bibliotheken kunnen burgers voorzien van toegankelijke informatie en ondersteuning bieden om vaardigheden te leren die nodig zijn om te participeren in de samenleving. En ook culturele organisaties/programma’s leveren een belangrijke bijdrage.  

Cultuur brengt mensen samen en levert nieuwe perspectieven waardoor verbreding van het blikveld ontstaat. Bovendien kan kunst/cultuur het democratisch proces verlevendigen. Zo wordt in theaters al geëxperimenteerd op het snijvlak van toneel/muziek/dialoog om samen met het publiek de toekomst te verbeelden. 

In beide gevallen komen mensen met elkaar in contact in een stimulerende setting.  

 

Onze aanpak 
Na een individuele intake werken we in 6 stappen/sessies naar concreet resultaat. Tussentijds is er waar nodig contact. We werken in een collectief bestaande uit bibliotheken, samengestelde organisaties en theaters uit Nederland. Gedurende het project, bouwen we aan een relevant netwerk, bestaande uit bijvoorbeeld kennisinstellingen, financiers, ambassadeurs en netwerkorganisaties zoals EBLIDA. Zij schuiven aan waar nodig en wenselijk.  

We starten in maart en doorlopen alle stappen dit kalenderjaar. 

 

Deelname 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mariken van Meer (06 30333104) of Maarten Crump (06 55757628) voor meer informatie.

Wil je niets missen?

Rotterdam: de ui en de champagnefles

Als het gaat om relaties opbouwen schijn je twee soorten mensen te hebben. De ui en de champagnefles. Om met de laatste te beginnen: dit is iemand die er helemaal voor gaat en zich-/haarzelf helemaal blootgeeft vanaf het eerste contact. Ontwapenend overzichtelijk. Veel energie en kan ontploffen in je gezicht. Ben je een ui, dan pak je het anders aan: je pelt elkaar stapje voor stapje af. De weg van geleidelijkheid. Minder sprankelend, maar klinkt wel degelijk.

Als het gaat om grote veranderopgaven is de combi van belang.

In opdracht van Said Kasmi, de wethouder cultuur van Rotterdam, stelde The Alignment House dit advies (zie: https://bit.ly/3iBscvD) op over een nieuw adviesmodel cultuur als onderdeel van de transitie van stelsel naar ecosysteem. Ons verhaal van samenwerking hoort inderdaad bij een dynamiek die verder reikt dan Rotterdam (zie: https://bit.ly/3w4jkSj). Uit tientallen gesprekken afgelopen zomer bleek dat Rotterdam zwanger was van verandering in de cultuursector. Stukje bij beetje konden we zo de champagnefles uittekenen. Niet alleen de inhoud, maar ook de wilskracht om in beweging te komen (de druk op de kurk).

De wethouder heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over het proces van het ontkurken van de champagnefles (https://bit.ly/3WjcEKy). Praktijkervaring leert dat voor behoud van dynamiek het nu balanceren wordt tussen champagnefles en ui. Ter toelichting. Een dergelijke transitie vergt een gedegen feitenfundament: een samenhang van inzichten die niet alleen rationeel van aard zijn, maar ook emotie en drijfveren van mensen meenemen. Het feitenfundament hebben wij verwoord in ons advies. Dit is de eerste fase van het afpellen van de ui. Het feitenfundament is de basis voor een collectieve gedragen visie (hoe kijken wij naar de wereld van morgen?) en ambitie (wie zijn wij in die wereld?). Dit vergezicht zorgt voor de bubbels in de champagne en verbeeld een nieuwe werkelijkheid. Die werkelijkheid is gewenst, maar komt niet vanzelf. Daarvoor is de tweede ronde van de ui nodig: hoeveel tijd nemen we ervoor om er te komen, welke stappen kunnen we zetten en wat kunnen we dan al morgen doen? De opgave in Rotterdam is fundamenteel en complex van aard. Dat betekent: neem de tijd en begin compact en overzichtelijk. Wel geldt: handel vanuit de wetten van B als je van A naar B wilt komen. De Cultuurloods of kwartiermaker cultuur is in dit opzicht iemand die snapt waar de kurk naar toe knalt en de juiste stappen met de juiste energie kan zetten om in dit nieuwe wenkende perspectief te komen. En iemand die de huidige situatie van oude en vertrouwde de conventies kent, de logica snapt en vanuit de logica van B ziet waar als eerste in A aan gedraaid moet worden.

De kwartiermaker en de samenstelling van een gedragen, compact en slagvaardig kernteam en de voorbereiding hiervoor zal cruciaal blijken te zijn. Rotterdam neemt een moedige en noodzakelijke stap.

Wil je niets missen?

Ook interessant

De derde editie van TAH Academy: Verkenning van de toekomst van gemeentefinanciën en AI

Afgelopen maandag was het tijd voor alweer onze derde editie van de TAH Academy. Dit is een format waarbij wij als collega’s onderling onze kennis delen, om zo te leren van elkaar. De TAH Academy is dan ook van, voor en door de mensen van The Alignment House. In deze derde editie hebben we het onder andere gehad over de toekomst van de gemeentefinanciën en de impact die het heeft op maatschappelijke organisaties. Ook hebben we het gehad over de impact van AI op het werk van onze klanten en daarmee ons werk en hoe we deze nieuwe technologische middelen optimaal kunnen benutten.

#TAHAcademy #TAH #teamontwikkeling #consultancy #ai

Wil je niets missen?

Wat hebben een gibbon en een openbare bibliotheek met elkaar te maken?

De afgelopen weken was ik op bezoek bij verschillende openbare bibliotheken in het land. Ik leerde onder andere van Albert Kivits van de Bibliotheek Eindhoven, Marina Polderman van ZB Bibliotheek van Zeeland, Rixt Heegsmaen Arjen Brander van Bibliotheken Mar en Fean hoe hun zoektocht eruitziet op weg naar de bibliotheek van morgen. In jargon van de Netwerkagenda gaat het dan over de ‘robuuste lokale bibliotheek’. Wat is dat en hoe word je er een?

Het viel mij op dat gemeenten langzamerhand de teugels weer aantrekken en waar voor hun geld willen. Mogelijk als voorbode van het beruchte ‘ravijnjaar’ in combinatie met de zorgplicht in de nieuwe WSOB. Wat is immers een zorgplicht met nul euro? Zo worden er bijvoorbeeld productenboeken uit de kast gehaald als instrument om te kunnen sturen op maatschappelijk rendement van de gemeente-euro.

Bibliotheken en gemeenten zijn zich door alle spuks en andere bestaande of nog te verwachten incidentele geldstromen aan het wentelen in een hoop bureaucratie. Alles voor verantwoording van de goede zaak. Iemand zei in deze interactie met gemeenten: “Gemeenten zijn niet gewend dat je terugpraat”. Dat vond ik een interessante en relevante constatering. Ik heb het inmiddels bij verschillende organisaties in verschillende sectoren getoetst. Het is een behoorlijk herkenbaar beeld: systeemdruk die tot eenrichtingsverkeer en formatdwang vanuit de financier leidt. De systeemdruk op gemeenten is ook enorm. En dat in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, verklaart een hoop.

Luisteren is belangrijk om samen verder te komen. Terugpraten geldt natuurlijk ook voor de bieb en de inwoner. Van inwoners kan je veel leren. Zeker in combinatie met onderzoeken die je op een presenteerblaadje krijgt.

James Birdle laat in ‘Manieren van Zijn’ zien dat wij ons beeld over intelligentie gevormd hebben vanuit ons eigen perspectief. Wat wij intelligent vinden als mens, is de maat der dingen geworden. Daarom hebben we decennia lang gedacht dat chimpansees veel intelligenter zijn dan gibbons, omdat de eerste apensoort wel een zijn hoofd zit als die een vlek ziet op zijn voorhoofd die is aangebracht tijdens verdoving en de laatstgenoemde soort niet. Het verhaal blijkt anders in elkaar te zitten en heeft er onder andere mee te maken dat chimpansees net zoals mensen een horizontaal leven leiden en gibbons verticaal georiënteerd zijn. We zien intelligentie van onze omgeving over het hoofd, als we onszelf als maat der dingen nemen.

Vandaag kwam de WRR met een essay waarin zij stelt dat meer grip op het eigen leven het maatschappelijk onbehagenvermindert.

Bibliotheken zijn bezig met convenanten, certificeringen, spuk’s, subsidies en ga zo maar door. Het systeem waarin zij dat doen vergt veel inzet en aandacht. Bibliotheken willen impact maken. ToC’s worden opgesteld. Een certificering, ToC of productenboek kan van waarde zijn mits de kwaliteit van de inzet niet over het hoofd wordt gezien en betrokken wordt in de afspraken die gaan over de inzet van bibliotheken. Hoewel kwaliteit doorslaggevend is voor impact, krijgt het niet de aandacht die het verdient. Kwaliteit begint bij naar beneden luisteren en terugpraten naar boven. Of zoals Birdle stelt met de vraag: “Hoe is het om jou te zijn?”, met als eventuele WRR-vervolgvraag : “Hoe zit het met jouw grip op het leven?” Pas dan komt ook de gibbon in de bieb

Aan het einde van mijn bezoek in Middelburg, bezocht ik met Marina de schatkamer van de ZB. De laatste aanschaf was bovenstaande bijbel, die de schepen van de VOC-kamer Zeeland meekregen. Elke ochtend en avond werd de bemanning hieruit voorgelezen. Voor de liefhebber: het gaat hier om commentaar op de Heidelbergse catechismus. Dat hiervoor gekozen werd, zal een goede reden hebben en laat zien dat “Hoe is het om jou te zijn?” een cruciale vraag is om te stellen om te achterhalen of de bijbel voldeed aan de betreffende ToC…

Wil je niets missen?

Het impactkonijn

Volgens de Chinese astrologie is 2023 het jaar van het konijn. Voor cultuurminnend Rotterdam is 2023 het jaar van het impactkonijn. Beide konijnen beschikken over een sterk gevoel en betrokkenheid bij de wereld, met al haar bewoners. Alleen het impactkonijn gaat verder dan gebroederlijk grazen en knagen met soortgenoten. Dit konijn wil het verschil ook maken in een cultureel ecosysteem.

Een ecosysteem dat nog vaag en abstract is vergt een paar konijnensprongen om met elkaar het vage beeld van morgen te concretiseren. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vereist een scherpe konijnenblik om te zien wat de worteltjes van morgen zijn en waar ze vandaag al groeien.

Voor het impactkonijn is focus, samenhang en concretisering heel erg belangrijk. Immersz
“Ideas are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them, and pretty soon you have a dozen.” -John Steinbeck

Wil je niets missen?

Weten waar je recht op hebt!

Daar gaat de Persoonlijke Regelingen Assistent (PRA) burgers en ondernemers mee helpen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat bijna 30 procent van de Nederlandse huishoudens toeslagen laat liggen. Met de PRA bouwen ICTU en partners aan een betere dienstverlening om in de toekomst gemakkelijker subsidies, regelingen en toeslagen aan te vragen.

Afgelopen vrijdag organiseerde The Alignment House in samenwerking met ICTU een cocreatie-sessie met verschillende organisaties die in nauw contact staan met burgers die vaak (nog) niet weten en krijgen waar ze recht op hebben. Denk hierbij aan een kwart van de MBO-studenten met recht op een aanvullende beurs maar die deze niet aanvragen, AOW’ers met recht op een AIO, of aan mensen met een laag of wisselend inkomen.

Tijdens de cocreatie sessie werkten we samen om te bepalen hoe de PRA er in de toekomst uit kan zien.  Hoe maken we het voor burgers en ondernemers inzichtelijk waar men recht op heeft en hoe zorg je dat men gemakkelijk een aanvraag voor een subsidie of toeslag kan doen? Nu gaan we de inzichten uit deze sessie bundelen en bespreken hoe het vervolgtraject eruit komt te zien. Dank aan alle betrokken partners voor hun deelname en waardevolle inzichten! Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de PRA? Registreer je dan aan voor de Pleio omgeving via: https://lnkd.in/eJVmQZfA #gebruikercentraal #innovatie#digitaleoverheid

Dank voor het meedenken:
Inholland Rechtswinkel070 , Rotterdamse Douwers, ANBO, Warm Rotterdam, Geldfit, de Bibliotheek Midden-Brabant, FlevoMeer Bibliotheek, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Leer Zelf Online, Olaf Simonse Onderzoek en Onderwijs, De VoorzieningenWijzer

Wil je niets missen?

Ook interessant