“Dit maakt het veel zichtbaarder en concreter waarvoor je werkt” – medewerker Dbieb

 

Data is er tegenwoordig in overvloed. De uitdaging is om er informatie van te maken en dit ‘real time’ beschikbaar te maken. Daarnaast worden mensen steeds kritischer en zelfbewuster. Dat heeft gevolgen voor je programmering en de manier waarop je programmeert. Wat zijn de behoeften van je klanten? En hoe veranderen deze door de tijden heen? En hoe kun je hier goed op inspelen?

In een dynamische en steeds veranderende omgeving moeten klantinzichten continue bijgehouden en vernieuwd worden. De bibliotheek had daarom behoefte aan een concreet en actuele inzicht over haar doelgroepen.

Het Dashboard

Wij hebben het Alignment Analytics dashboard ontwikkeld, in co-creatie met onze klanten. In het dashboard wordt een grote verscheidenheid aan databronnen gecombineerd: van CBS-data en doelgroep-segmentaties tot sociale en demografische data.

Door deze data als het ware over elkaar te leggen, krijg je specifieke inzichten. Hieruit ontdek je demografische ontwikkelingen en de lifestyle van bepaalde klantgroepen, maar ook bepaalde complexe problematieken in de wijken.

 

“Mijn marketinghart maakt een sprongetje” – Marjanna, Dbieb

 

Wat is het effect?

Door het combineren van alle verschillende data geeft het Alignment Analytics dashboard toegang tot brede en veelzijdige inzichten, die de basis zijn voor een klantrelevante programmering.

Met het gebruik van het dashboard is die wens voor Dbieb in Friesland werkelijkheid geworden. De ambitie van Dbieb is om meer behoeftegericht te werken en samen met klanten een programmering te ontwikkelen. De verdieping met lokale inzichten geeft de bibliotheek gerichtere aanknopingspunten om in gesprek te gaan met doelgroepen.  Op deze manier kunnen de bibliotheken Midden-Friesland een dienstverlening op maat aanbieden, die zij samen met hun doelgroep ontwikkeld hebben.

Onze collega Lenna Lammertink introduceert in dit filmpje de werking van het dashboard.

 

Een samenwerking tussen kinderen en lokale organisaties voor een duurzame toekomst

Kinderen betrekken bij het energietransitiebeleid is cruciaal voor het creëren van een duurzame toekomst. Maar hoe krijg je kinderen geïnteresseerd en betrokken bij zo’n belangrijk onderwerp? Het antwoord is alignment. Door de energietransitiedoelstellingen af te stemmen op de belangen en zorgen van de kinderen, kunnen we een gevoel van eigenaarschap en investering in het beleid creëren. Bij The Alignment House geloven we dat succesvolle betrokkenheid samenwerking en communicatie tussen alle belanghebbenden vereist. Door onze inspanningen op elkaar af te stemmen, kunnen we een duurzame toekomst creëren waar onze kinderen trots op kunnen zijn. Maak kennis met ons programma De Energiebelofte en laat ons u helpen de volgende generatie te betrekken bij het energietransitiebeleid van uw regio door de kracht van alignment.”

Wil je niets missen?

Ook interessant

Met een strategische positionering blijf je in deze veranderlijke tijd relevant voor je klanten en onderscheidend van alternatieven. Barend van de Kraats en Judith Maagdenberg leggen tijdens de SRA-Masterclass uit hoe je tot een strategische positionering komt. Ze geven antwoord op de vraag hoe je deze doorvoert tot in de haarvaten van je kantoor.

Lees hier meer over de SRA-Masterclasses.

Wil je niets missen?

Ook interessant

Op bezoek bij de Bibliotheek Lek & IJssel

Vandaag bezocht collega Mariken van Meer de bibliotheek in IJsselstein:

“In mijn rol als adviseur van bibliotheken kom ik op veel plekken in Nederland. Vandaag bracht ik een werkbezoek aan de Bibliotheek IJsselstein. Annemarie Doesburg nam mij mee in de veelheid aan activiteiten en uitdagingen die daar spelen.

Het valt me op dat er veel overeenkomsten zijn in waar de bibliotheken voor staan. Er komt zoveel op ze af dat NU om aandacht vraagt dat de strategie op de langere termijn naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Terwijl het aanbrengen van inhoudelijke focus juist rust brengt en helpt om van daaruit te bouwen aan een organisatie en de plekken die daarbij passen.

Omdat ik veel bibliotheken bezoek geeft mij dat veel informatie over wat wel en wat juist niet werkt. Dat maakt zo’n bezoek voor beide een interessante uitwisseling. Goed om te horen dat Annemarie hier voortvarend mee bezig is. En mooie input om mee te nemen in mijn volgende werkbezoeken de komende weken.”

Werk je aan strategie in bibliotheken en wil je ook eens uitwisselen waar je voor staat? Neem dan contact met mij op via m.vanmeer@alignmenthouse.nl, of bel 06-30333104.

Ook interessant

Aligment House In de afgelopen maanden waren er vanuit verschillende kanten kritische – en soms ronduit sombere – geluiden te horen over het toekomstperspectief van regionale advocatenkantoren. De bijna vanzelfsprekende sterke marktpositie in de eigen regio staat op het spel. Althans zo lijkt het, want zo deze zomer meldde het FD: “Het is geen uitgemaakte zaak meer dat bedrijven automatisch kiezen voor een advocatenkantoor uit de eigen regio.” Dit gesomber laat zich echter niet rijmen met geluiden die óók gehoord worden: het regionale kantoor zit ‘dichtbij’ en werkt doorgaans tegen aantrekkelijker uurtarieven in vergelijking met de Zuidas-kantoren. Alleen als diepe inhoudelijke kennis vereist is, wil men nog wel eens uitwijken naar een groot kantoor of een gespecialiseerd niche-kantoor. Maar hoe zit het nu echt? Wat zijn de uitdagingen waar het regionale advocatenkantoor mee te maken heeft, en hoe gaat zij daar mee om? Voor Legal Business World en The Alignment House aanleiding om in gesprek te gaan met middelgrote, regionale advocatenkantoren om inzicht te krijgen in de kracht van het regionale advocatenkantoor. In dit artikel een voorbeschouwing op de uitkomsten van het onderzoek, die in de eerste helft van 2019 worden verwacht en zullen worden gepubliceerd in Legal Business World.

Wil je niets missen?

Ook interessant

Participeren zonder pizza: kan dat?

Dit was een van de vragen die afgelopen donderdag aan bod kwam toen de Taskforce leden bij elkaar kwamen in FlevoMeer Bibliotheek bij Taskforce lid Sanne Leusink-Pieterse.

Het eerste deel van de sessie stond in het teken van kennisdeling. De bibliotheken deelden met elkaar waar zij nu staan in het proces, de inzichten die zijn opgedaan en waar zij tegenaan lopen. Het tweede deel van de sessie bestond uit een workshop ‘duurzame jongerenparticipatie’ van Nick van Hummelvan het Nederlands Jeugdinstituut. Ondanks dat er geen ‘one size fits all’ is met betrekking tot jongerenparticipatie, gaf Nick de bibliotheken tips mee die zeker van pas komen. Zo werd onder andere het belang van het creëren van een laagdrempelige omgeving in een participatieproces (waarin pizza als middel kan dienen) aangekaart.
Ook het aanboren van de intrinsieke motivatie van de jongeren en een transparante terugkoppeling naar de jongeren (wat is er met de input gebeurd?) kwam aan bod.

Meer informatie over TTS? Neem dan een kijkje op de website: https://3rdspace.nl

Wil je niets missen?

Ook interessant

Perfecte storm in de uitvaartbranche

 

Van der Spek, Algemeen Belang, GUV. Het zijn gerenommeerde uitvaartorganisaties met een sterke regionale positie die ten minste één ding gemeen hebben: in de afgelopen jaren vielen ze ten prooi aan de expansiedrift van de ‘grote drie’, DELA, Monuta en Yarden.  De middelgrote uitvaartorganisatie redt het niet meer op eigen benen en heeft het geld en de organisatiekracht van  de top-drie-speler broodnodig.

Middelgrote uitvaartbedrijven zitten in een ‘perfecte storm’. Aan de ene kant neemt de concurrentie van zzp’ers elk jaar toe. Uit de laatste Uitvaartbranchemonitor blijkt dat het aantal uitvaartbedrijven in tien jaar is gestegen van 1.000 naar 1.900. Deze groei komt vrijwel volledig op het conto van de eenmansbedrijven. Deze zzp’ers maken het de traditionele spelers vaak lastig: ze zijn lokaal sterk geworteld, zijn flexibel en kunnen tegen scherpere prijzen aanbieden doordat ze geen vaste kosten hebben zoals een pand, personeel of auto’s.

Aan de andere kant hebben de middelgrote spelers te maken met de marktmacht van de ‘grote drie’. Die laatsten profiteren door hun omvang van synergievoordelen en hebben kostenvoordelen door inkoopmacht. Maar daarnaast hebben ze óók een verandering ingezet richting lokaal ondernemerschap. Een ‘best-of-both-worlds’-combinatie die de middelgrote spelers maar moeilijk kunnen bieden.

Tel hierbij op de veranderingen in klantvoorkeuren, maatschappelijke veranderingen en technologische vooruitgang, en het is duidelijk dat de uitvaartbranche op alle fronten sterk in beweging is. Om relevant te blijven in deze veranderende wereld zullen uitvaartbedrijven de bakens moeten verzetten.

De noodzaak tot aanpassing aan veranderingen werd twee eeuwen geleden al goed verwoord door Charles Darwin: “Niet de sterksten overleven, noch de meest intelligente, maar degenen die zich het best kunnen aanpassen aan verandering.”

Maar veranderen is lastig, zeker als je kunt bogen op een roemruchte en succesvolle historie. De klanten kwamen schijnbaar vanzelf, zolang je maar de beste uitvaarten wist te verzorgen. Maar de klanten veranderden, willen meer eigen regie. En nieuwe toetreders spelen daarop in. Als hierdoor geleidelijk, jaar na jaar, het steeds ietsje minder gaat met de zaken, komt eens het moment dat het ophoudt. Of, in het dan meest gunstige geval, de verleiding om in te gaan op een overnamebod of ‘voorstel tot samenwerking’ niet meer kan worden weerstaan.

Daarom, beste lezer: hikt ú als uitvaartondernemer ook al jaren aan tegen verandering, terwijl u eigenlijk weet dat u dit allang had moeten doen? Stelt u zichzelf dan eens deze vraag: wat houdt mij tegen? Is dat het feit dat het weliswaar minder gaat, maar nog steeds niet slecht genoeg? Bent u bang dat de veranderingen toch niet goed zullen uitpakken? Of zit u misschien wel meer vast in gewoontes en vooronderstellingen dan u op het eerste gezicht wilt toegeven?

Het moge duidelijk zijn: veranderen is geen makkelijk proces. Maar als het lukt om te veranderen, dan kan het nog zo stormen in de branche maar staat uw bedrijf zelf als een stevig baken te midden van de storm. En waarschijnlijk wordt het bedrijf daardoor een nog aantrekkelijker overnamekandidaat. Tegelijk kan elk bod desgewenst met een milde doch zelfverzekerde glimlach worden afgewezen.

Verschenen in: Vakblad Uitvaart, juni 2018

Zojuist verscheen in Legal BusinessWorld een artikel van Barend van de Kraats over de rol van een stevige positionering als fundament voor commercieel succes. Hij licht toe hoe de Beacon Alignment Methodiek helpt bij het in kaart brengen van drie essentiële onderdelen van het fundament van de positionering: visie & ambitie, interne kracht en behoeften en percepties in de markt.

Lees hier het artikel.

Wil je niets missen?

Ook interessant

Onlangs verscheen in Legal BusinessWorld een artikel van Barend van de Kraats over key account management in de advocatuur.

Key account management is een actieve manier om strategische belangrijke, specifiek benoemde kernklanten – de key accounts – voor het kantoor te behouden en te ontwikkelen. Succesvol key account management begint bij een scherpe basis – de kantoorstrategie en de positionering in de markt – en bij het kantoorbreed vaststellen van de kernklanten op basis van eenduidige criteria. Vervolgens wordt bepaald wat de individuele klantstrategie wordt: aangezien de kernklanten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de kantooromzet, is het van belang om ze ruime en gepaste aandacht te geven.

Hoewel key account management zeer effectief is, blijkt de implementatie ervan in advocatenkantoren een speciale uitdaging. Na het opzetten van het key account programma komt de uitdaging om het daadwerkelijk uit te voeren en levend te houden. Dit vraagt om prioriteit en blijvend commitment van de partnergroep. Key account management slaagt alleen wanneer het niet alleen een individuele, maar ook een collectieve, kantoorbrede verantwoordelijkheid is.

Onze aanpak richt zich dan ook op deze twee belangrijke aspecten: enerzijds het ’technisch’ adequaat realiseren van een key account management programma, maar anderzijds ook werken aan het draagvlak bij en het commitment van alle betrokkenen, in het bijzonder het bestuur en de partnergroep. Deze onderscheidende aanpak zorgt ervoor dat de implementatie van key account management optimaal kans van slagen heeft.

Lees hier het artikel:

 

Wil je niets missen?

Ook interessant

70% van de klantbeleving wordt bepaald door de houding en het gedrag van medewerkers.

Het programma de Permanente Klantdialoog leert de medewerkers in van een Kia-dealerorganisatie klantkennis te gebruiken om daarmee de klantbeleving van hun organisatie te verbeteren. Het doel is om de belofte van Kia: “the power to surprise” op de werkvloer tot leven te brengen. Een team dat samenwerkt om de klant echt verrassen.

In 2016 is het programma gekwalificeerd voor een Europese subsidie. Deze ESF subsidie erkend dat dit programma bijdraagt aan het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Wil je niets missen?

Ook interessant