“De rol van de ouderenzorg in de samenleving is aan het veranderen.”

“De rol van de ouderenzorg in de samenleving is aan het veranderen.” Deze misschien voor de hand liggende uitkomst heeft ver gaande gevolgen voor de samenleving en de rol van de ouderenzorgorganisatie hierin. Op basis van een uitgebreid onderzoek onder 35 bestuurders over dit onderwerp ontwikkelde GideonsB een visie over de toenemende complexiteit, het belang van partnerships en de veranderende rol als bestuurder.

GideonsB is een collectief van bestuurders in de zorg. Wij delen onze bevindingen uit het onderzoek en visie daarop.

Interesse in de enquête?
Je kunt nog meedoen.

De komende periode zullen wij meerdere visiedocumenten delen over verschillende thema’s. In deze paper delen we alvast onze bevindingen en overwegingen over drie onderwerpen:

Hoe om te gaan met de toenemende complexiteit van de zorg?

De complexiteit van de zorg en de samenleving waarin deze geboden wordt, neemt toe en vraagt andere dingen van VVT-instellingen in de revalidatie- en ouderenzorg. Zowel in de revalidatie als in de ouderenzorg wordt een holistische benadering ‘het generalistisch kijken naar het leven van de patiënt’ steeds belangrijker. Daarnaast vraagt de complexiteit andere skills van zorgprofessionals. Begeleiding bij ‘coping’ en ‘autonomie’ van het individu en ‘familiemanagement’ zijn hier voorbeelden van.

Welke strategische partnerships passen bij de behoeften in een regio?

Strategische samenwerking lijkt een positief scenario dat in verschillende regio’s wordt verkend. De biotoop (bevolking) en de regio specifieke thema’s zijn bepalend voor kiezen van strategische partners om in de behoefte van de regio en cliënten/patiënten te voorzien. De rol van de bestuurders is vooral ‘het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen en visie’ en ‘faciliterend zijn’ aan de zorgprofessionals.

Wat wordt de rol voor de bestuurder in de toekomst?

De transities in de zorg hebben voor een versnelling gezorgd in de ontwikkeling van VVT-instellingen, er is veel bereikt. Het blijven innoveren en het meekrijgen van de organisatie blijft een aandachtspunt. Het traditionele handelsrepertoire van bestuurders maakt plaats voor een meer fluïde en faciliterende vorm van leiderschap: ‘het inspireren van mensen om in beweging te komen en vertrouwen te hebben in zichzelf’.

Download het gehele document
  Schrijf u in voor onze nieuws-update.

  Een duurzame koers is een gedragen koers.

  The Alignment House helpt jouw organisatie middels een verfrissend en inspirerend proces met overzichtelijke stappen aan een toekomstbestendige koers door deze samen te bepalen én te realiseren. Bewust werken we voor dienstverlenende organisaties in verschillende branches (de zorg, zakelijke dienstverlening en de publieke sector). Dat stelt ons in staat met open blik over structuren en stelsels heen te kijken. Wij zijn procesbegeleiders die in staat zijn om organisaties op een vernieuwende, soms confronterende manier, naar hun eigen organisatie en markt te laten kijken.

  Een feitenfundament als basis van een duurzame koers

  Wij werken met onze Beacon Alignment Methodiek die helpt bij het definiëren van een duurzame koers op basis van een objectief feitenfundament. Daarnaast helpt het om alignment te realiseren tussen de belofte van de organisatie en het bewijs dat in de dagelijkse praktijk wordt geleverd. Als procesbegeleiders zorgen we voor een goede opstart en bewaken en bevorderen we de voortgang van het proces. Het feitenfundament is een objectieve basis waarop beslissingen worden genomen en bestaat uit inzichten over de interne kracht, visies en ambities van de organisatie maar ook ontwikkelingen in de regio, de markt en de behoeften van de belangrijkste doelgroepen.

  Samen een visie ontwikkelen op de toekomst

  Elke ouderenzorgorganisatie staat voor een enorme maatschappelijke opgave en zoekt individueel naar een nieuwe, relevante en duurzame rol. Daarom hebben we het initiatief genomen en enkele bestuurders uit ons netwerk uitgenodigd om te kijken of we in staat zijn om de individuele ‘zoektochten’ te vertalen naar een groter en gemeenschappelijker beeld van de uitdagingen en hier op toekomstbestendige wijze richting aan te geven. Het resultaat hiervan is het collectief GideonsB en de VVT Academy.

  GideonsB (VVT Platform)

  De veranderende samenleving vraagt om visie en innovatieve daadkracht. GideonsB is een collectief van 15 ouderenzorgbestuurders waarin we visie ontwikkelen en delen over de ontwikkelende samenleving en de rol van de (ouderen)zorg hierin.
  We gebruiken onze eigen organisaties en lokale omgeving als proeftuin waar we nieuwe en spannende initiatieven, structuren, financieringsvormen en samenwerkingsverbanden ontwikkelen.

  VVT Academy

  GideonB heeft een VVT Academy ontwikkeld waarin 12 ouderenzorgbestuurders gezamenlijk zoektocht aangaan naar de rol van de ouderenzorg in de snel ontwikkelende samenleving en wat dit betekent voor het leiderschap van de bestuurder.

  Maak een afspraak!

  Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u ons juist inspireren? Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. Verbinding werkt immers twee kanten op.

   Schrijf u in voor onze nieuws-update.

   We kunnen u ook bellen.