Het Nationale Bibliotheekcongres

Ga je met ons in gesprek over hoe een dashboard jou bibliotheek kan helpen bij het ontwikkelen van een dienstverlening op maat?

In onze digitale samenleving wordt de maatschappelijke opgave van de bibliotheek steeds prominenter. Daarom is het belangrijk te weten wat er in het verzorgingsgebied van jouw bibliotheek speelt. En hoe jouw bibliotheek daar een positieve bijdrage aan levert. Hoe kun je data inzetten om je programmering beter aan te laten sluiten bij behoeften van inwoners? Hoe kan je de toegevoegde waarde van jouw bibliotheek in de samenleving met cijfers hardmaken? En, hoe zorg je dat je op een begrijpelijke en visueel aantrekkelijke manier inzicht hebt in de voortgang van jouw strategische doelen? Dashboards zorgen voor inzicht in data over jouw organisatie en verzorgingsgebied. Dbieb en the Alignment House hebben het afgelopen jaar met een aantal bibliotheken een dashboard ontworpen.

Aanstaande dinsdag zullen wij een Talk geven op het bibliotheekcongres over het gebruik van een dashboard voor bibliotheek organisaties van 13.45-14.15uur. In deze sessie vertelt dbieb hoe een dashboard jouw bibliotheek kan helpen bij het ontwikkelen van dienstverlening op maat.

Benieuwd wat er nog meer op het programma staat, van het bibliotheekcongres? Neem een kijkje op de website! https://www.hetnationalebibliotheekcongres.nl/home/

Wil je niets missen?

Ook interessant