Wat is de context?  

De wereld van bibliotheken is in transitie. In de huidige tijd neemt het aantal mensen dat boeken leest enorm af. Maar is de relevantie van de bibliotheek dan afgelopen? Nee, zeker niet! Het betekent wel dat bibliotheken moeten veranderen. Wij hebben Bibliotheek Emmen geholpen in haar transitie van ‘boekenbieb’ naar Bredebieb 

Deze transformatie betekent werken aan innovatie. Dat kan niet alleen door het management gedaan worden, je moet het als team doen. Door met verschillende facetten van de bibliotheek samen te werken, krijg je nieuwe en verrassende inzichten hoe je nog meer kunt betekenen voor je inwoners. Bij dit alles is de houding van de medewerkers cruciaal. Een Bredebieb is geen Bredebieb zonder brede dienstverlening. Centraal bij de deze dienstverlening staat gastvrijheid, co-creatie en innovatie. 

 

Wat hebben wij gedaan?  

Koers bepaald 

Hoe komt de bibliotheek ‘van boekenbieb naar Bredebieb’? We zijn begonnen met onderzoek naar de belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Emmen. Hierbij is onder andere bepaald wat de behoeften zijn van de inwoners van de gemeente. Op basis van deze kennis hebben we een nieuwe, toekomstbestendige koers vastgesteld. Samen met medewerkers hebben we vervolgens deze koers vertaald naar de brede dienstverlening, concrete acties en consequenties voor de werkvloer. Dit noemen we de ‘Bredebieb Academy Emmen’.  

 

 

Doen  

Nicole Stiekema, beleidsadviseur marketing en innovatie bij de Bibliotheek Emmen over de academy
We hadden genoeg gepraat over wat er moest veranderen, het werd tijd om het te gaan doen. 

 

Belangrijk tijdens de Bredebieb Academy Emmen is ‘leren door te doen’. De medewerkers hebben geleerd om zelf onderzoek te doen onder klanten en partners. Door in gesprek te gaan met klanten ontdekten zij de klantbehoeften en hebben op basis daarvan samen nieuwe programma’s gemaakt. Daarnaast leerden zij dat een Bredebieb een andere houding vraagt. Inwoners willen betrokken worden bij de ontwikkeling van programma’s. Voor de medewerker draait het om aanjagen, verbinden en faciliteren. Aan het einde van de academy hebben de medewerkers een advies geschreven aan het Management Team. Vanuit hun opgedane klantkennis gaven zij advies over de verdere concretisering en implementatie van de gekozen koers. Dit advies is door het management ter harte genomen. 

 

Wat is het effect?  

Wat is er veranderd bij de Bibliotheek Emmen? Binnen de Bredebieb Academy Emmen hebben wij samen met de medewerkers de koers concreet uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe koers breed gedragen wordt. De Bibliotheek is getransformeerd en daar heeft de hele organisatie aan meegewerkt. Ook hebben de medewerkers geleerd dat de transformatie een nieuwe rol van hen vraagt. Medewerkers zijn dichter bij de klanten komen te staan. 

Nicole Stiekema over de impact op de organisatie: 
Doorvragen naar klantbehoefte leidt niet alleen tot nieuwe inzichten,
maar motiveert ook om voor de inwoners aan de slag te gaan.
Je weet nog beter waar je het voor doet.” 

 

De nieuwe programmering van de Bibliotheek is samen met klanten ontwikkeld, zodat Bibliotheek Emmen precies aansluit op de klantbehoeften. Dankzij dit alles mag Bibliotheek Emmen zich met trots het maatschappelijk hart van gemeente Emmen noemen. 

Wil je niets missen?

Ook interessant