AI is het nieuwe ei van Columbus
15 mei 2023

AI AI AI

AI is het nieuwe ei van Columbus, waarvan we niet weten of we er blij van moeten worden of niet. Duidelijk is dat de ontwikkeling van AI door het geopolitieke strijdtoneel in volle vaart is. Zoals Yuval Noah Harari stelt: “AI has hacked the operating system of human civilisation”.

AI dwingt ons tot aanscherping en herontdekking van het menszijn. Openbare bibliotheken kunnen daarin een grote rol spelen als ‘hubs for civilisation, resilience and purpose’. Het lijkt me daarmee redelijk onvermijdelijk dat de herontdekking van het menszijn het centrale thema wordt in het nieuwe bibliotheekconvenant.

Dit vergt wel het een en ander. Dat ontdekken we onder andere door het project The Third Space. Doorgronden hoe naast economisch, juist persoonlijk, sociaal en cultureel kapitaal aan te wenden door met de inwoner participatief te ontwerpen. Ontdekken (zie de Stanfordstudie over AI) dat intelligentie zowel een individueel als collectieve kant kent. Denk aan de whisdom of the crowds. De intelligentie van een groep is niet gerelateerd aan het gemiddelde IQ van de groep, zo laat onderzoek zien. Mobiliseren van sociaal kapitaal is volksverheffing in de 21e eeuw. Weten hoe sociaal kapitaal te mobiliseren en te versterken (samenredzaamheid) zal de core business worden van de bibliothecaris. Dit vergt inzichten op gebied van andragologie en groepsdynamica. En het positioneren van de bibliotheek in de quadruple helix als platform van en naar de samenleving.

Neem gerust contact op als je wil weten waarom dit geen vage toekomstmuziek is, maar de dynamiek van de wereld van vandaag en morgen.

 

https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj18871/files/media/file/AI100Report_MT_10.pdf

Wil je niets missen?