Democratie in actie!
16 februari 2023
 

Democratie in actie! 

Impactcollectief Democratie & Burgerschap 

 

Intro  
Na de vele positieve reacties op de sessie over Democratie & Burgerschap in Bolsward, starten we nu met een project om onze intenties op dit onderwerp om te zetten in concrete actie. Doel is het onderwerp Democratie en Burgerschap te doorgronden, een gezamenlijke ambitie te formuleren én in actie te komen!  

 

Hoe dan? 
Democratie en Burgerschap zijn abstracte thema’s. Voor veel organisaties is het moeilijk het vraagstuk zo te doorgronden dat dit dat tot relevante inzet leidt voor de inwoner. Samen kunnen we dat wel! Dat doen we volgens een bewezen methodiek van The Alignment House waarin we samen stappen zetten, al doende leren, uitwisselen wat werkt en wat er nodig is om handen en voeten te geven aan het onderwerp in de lokale context.  

 

Waarom wij?  
Bibliotheken en culturele instellingen staan aan de basis van een democratische samenleving. Democratie is één van de twee pijlers van The Public Library Manifesto. Onze staatssecretaris heeft het zelfs over “de meest democratische plek in onze samenleving”.  

Bibliotheken kunnen burgers voorzien van toegankelijke informatie en ondersteuning bieden om vaardigheden te leren die nodig zijn om te participeren in de samenleving. En ook culturele organisaties/programma’s leveren een belangrijke bijdrage.  

Cultuur brengt mensen samen en levert nieuwe perspectieven waardoor verbreding van het blikveld ontstaat. Bovendien kan kunst/cultuur het democratisch proces verlevendigen. Zo wordt in theaters al geëxperimenteerd op het snijvlak van toneel/muziek/dialoog om samen met het publiek de toekomst te verbeelden. 

In beide gevallen komen mensen met elkaar in contact in een stimulerende setting.  

 

Onze aanpak 
Na een individuele intake werken we in 6 stappen/sessies naar concreet resultaat. Tussentijds is er waar nodig contact. We werken in een collectief bestaande uit bibliotheken, samengestelde organisaties en theaters uit Nederland. Gedurende het project, bouwen we aan een relevant netwerk, bestaande uit bijvoorbeeld kennisinstellingen, financiers, ambassadeurs en netwerkorganisaties zoals EBLIDA. Zij schuiven aan waar nodig en wenselijk.  

We starten in maart en doorlopen alle stappen dit kalenderjaar. 

 

Deelname 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mariken van Meer (06 30333104) of Maarten Crump (06 55757628) voor meer informatie.

Wil je niets missen?