VSB fonds doneert 1 miljoen euro aan Lelykracht
21 juni 2017

Wij zijn trots op Lelykracht, want het VSBfonds ondersteunt Lelykracht de komende 3 jaar met in totaal 1 miljoen euro. Door deze steun kan Lelykracht meer betekenen voor de inwoners van Lelystad.

Gemeenschappelijk doel VSBfonds en Lelykracht: stimuleren actief burgerschap
Lelykracht, een beweging geïnitieerd door Kubus, FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad en Sportbedrijf Lelystad, draagt op een gerichte en samenhangende manier bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de stad. Het doel van de beweging is om tot een krachtenbundeling te komen waarbij inwoners, private en publieke partijen zich met elkaar inzetten voor de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in Lelystad.

Dit doel sluit aan op de missie en visie van VSBfonds: het stimuleren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land door projecten te steunen die actief burgerschap mogelijk maken en versterken. VSBfonds directeur Bernt Schneiders: ”We hopen dat we met deze meerjarige financiering van Lelykracht, Lelystad een boost geven, waarmee de beweging sneller breder en zichtbaarder wordt dan zonder deze financiering. Zodat de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Lelystad Lelykracht omarmen en zich met elkaar actief inzetten voor een bruisende stad”.

Meer initiatieven voor inwoners Lelystad
Dankzij deze donatie zullen inwoners van Lelystad zichtbaar verschil zien in hun stad. De donatie van VSBfonds stelt Lelykracht in staat meer dingen te doen voor de inwoners van de stad. Lelykracht gaat bijvoorbeeld extra projecten uitvoeren met en voor Lelystedelingen die aansluiten bij de doelen van Lelykracht en uitgevoerd worden volgens hun werkwijze. Een ander voorbeeld is onderzoek onder jongeren. Lelykracht wil graag nog meer inzicht krijgen in de behoeften van jongeren en waar zij zelf een actieve bijdrage aan willen leveren.

Over VSBfonds
VSBfonds is een van de grootste particuliere fondsen van Nederland. VSBfonds bestaat ruim vijfentwintig jaar en kent een geschiedenis van geven en investeren, met het doel om de kwaliteit van onze samenleving te versterken. VSBfonds is actief op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Daarnaast verstrekt VSBfonds beurzen aan studenten voor vervolgstudie of onderzoek in het buitenland. Het beschikbare donatiebudget is 26 miljoen euro per jaar.

The Alignment House begeleidde Kubus, FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad en Sportbedrijf Lelystad bij hun zoektocht naar een betekenisvolle samenwerking. Dit resulteerde in de vitale coalitie Lelykracht (lees meer). Tot op heden begeleidt the Alignment House Lelykracht in het ontwikkelen en realiseren van haar programmering voor Lelystad.

Wil je niets missen?

Ook interessant