Community de Bredebieb
7 februari 2017

De uitdaging van de bibliotheekbranche

Het bestaansrecht van bibliotheken staat sinds 2013 landelijk flink onder druk. Het tij keren vanuit de branche gaat langzaam. Wij vinden het van groot maatschappelijk belang dat de bibliotheek blijft bestaan. Het is het enige instituut in de Nederlandse samenleving dat mensen belangeloos ontvangt en objectief toegang geeft tot informatie. Om de noodzakelijke transitie te versnellen, hebben wij een community van bibliotheken gevormd de ‘Bredebieb’.

Stappen die we samen hebben gezet

  1. Opnieuw positioneren van de bibliotheek in de Nederlandse samenleving
  2. De lobby voor de branche steviger inzetten. Hierdoor is onder andere de bibliotheekwet veranderd en de positie van bibliotheken maatschappelijk verankerd
  3. Ontwikkeling van een communicatienetwerk met structurele bijeenkomsten over actuele en relevante thema’s, met medewerking van branchevreemde partijen
  4. Ontwikkeling van tools op strategisch en managementniveau
  5. Opzet van de Bredebieb Academie die bibliotheekmedewerkers helpt een gefundeerd plan en beleid te maken dat hen positioneert op maatschappelijke vraagstukken
  6. Initiëren van gezamenlijke projecten en delen van kennis en best practices

Inzichten

Samen sta je sterker dan alleen. Bibliotheken zitten tot over hun oren in het werk door politieke beslommeringen. Ze hebben handvatten nodig om de transitie te maken van traditionele boekenbieb naar een maatschappelijk relevante plek in de samenleving. Die transitie vraagt om een scherpe visie en een ondernemende houding. Daarnaast vergt het vaardigheden om de behoeften van de lokale samenleving te doorgronden en daarop aan te sluiten. Bibliotheken kunnen leren van elkaar en van andere publieke en private partijen.

Resultaat

De Bredebieb is een community die in vier jaar is uitgegroeid van 7 naar 26 bibliotheken. Een stuurgroep van vier bibliotheken zet de strategische lijnen uit. Door aan te sluiten bij deze community hebben bibliotheken meer slagkracht. Sneller dan zij dat alleen kunnen, hebben de leden van de community de transitie ingezet.

Wil je niets missen?

Ook interessant