Culturele instelling of cultuurdrager
12 juli 2021

Wat is cultuur voor jou?

De ervaring leert dat je je in het bereiken van een zo groot mogelijke publieke waarde zal moeten verhouden tot beide definities. ‘Ben je een culturele instelling of cultuurdrager van de stad?’ is de vraag die volgt, want bij het zijn van een cultuurdrager staat die inwoner centraal: Hoe ziet diens cultuur eruit? Waar liggen de behoeften? Wat is jouw waarde als culturele organisatie en hoe kan je die waarde optimaal laten aansluiten op wat er speelt in je verzorgingsgebied?

Deze vraag stelden we de afgelopen weken aan verschillende  doelgroepen van theater en kunstencentrum DE KOM. The Alignment House begeleidt DE KOM in de uitdaging hoe zij zich optimaal tot Nieuwegein en haar inwoners kan verhouden. De vraag levert echter geen eenduidig  antwoord op. Opvallend is dat veel ouderen neigen naar  steekwoorden als ‘muziek’, ‘kunst’, ‘dans’ en ‘musea’, waar de  jongeren een andere invulling kiezen: “cultuur gaat over geloof, achtergrond, normen en waarden”.

Betrek je doelgroep

Samenwerkingen met de doelgroepen stonden de afgelopen maanden dan ook bovenaan de agenda bij The Alignment House, en stelden ons in staat thema’s te herkennen. Zo kwamen we in het kader van het leesoffensief tot inzicht dat jongeren niet graag lezen omdat het niet ‘sociaal’ is en bleek de behoefte aan lokale verbinding ook een terugkerend thema bij doelgroepen in onze andere projecten met bibliotheken. Juist in die behoefte kan de bibliotheek een sleutelpositie vormen; daar liggen de kansen om optimaal publieke waarde te leveren als cultuurdrager.

We laten de doelgroepen vervolgens meedenken aan de oplossing en nemen de uitkomst van die sessies tot inspiratie voor onze programma’s. Vanuit deze visie gingen we al aan de slag met meerdere waanzinnige initiatieven zoals het Third Space project en de Bredebieb Academies – beiden zeker de moeite waard om eens in alle rust te bekijken. We geven onze klant via deze wegen tools en vaardigheden mee, en stellen haar in staat als drager van cultuur te anticiperen op het ecosysteem: wat speelt er in het verzorgingsgebied en bij de doelgroep – en welke rol valt daar te vervullen.

Op weg naar een cultureel ecosysteem

Wat staat nu op de agenda? Met meerdere culturele instellingen in gemeente Heerenveen duiken we in het vraagstuk hoe het culturele speelveld beter samen kan werken; hoe gaan we de som der delen overstijgen? Het moge duidelijk zijn dat ook bij deze krachtenbundeling de doelgroep een cruciale factor gaat spelen.

Ook interessant

[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]