Energietransitie Heerhugowaard en Langedijk
1 december 2020

 

Wat is de context?

Hoe zet je samen met inwoners van jouw gemeente stappen in de energietransitie? Dat is de vraag waarmee Gemeente Heerhugowaard en Gemeente Langedijk naar The Alignment House kwamen. Om die opgave te laten slagen, is de  rol en positie van inwoners cruciaal.

De gemeenten vroegen om een onderzoek, waarvan de resultaten concrete handvatten geven voor het versterken van mede-eigenaarschap en het stimuleren van een inspanning. Hierbij is inzicht in houding, feitelijk gedrag en motivatie op wijkniveau en binnen verschillende (lifestyle-) groepen van belang, mede om te bepalen wat de beste manier is om groepen te bereiken.

 

Aanpak

Onze aanpak bestond uit drie stappen. Ten eerste wilde we inzicht krijgen welke lifestyle groepen er wonen in Heerhugowaard en Langedijk. Om daar inzicht in te krijgen hebben we een gebiedsscan gedaan. Hierbij worden de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in kaart gebracht aan de hand van de Whize-segmentatie. De gebiedsscan geeft inzicht in de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe ziet mijn verzorgingsgebied eruit (samenstelling bevolking en ontwikkelingen)?
  • Wat zijn de grootste doelgroepen binnen dit gebied?
  • Welke belangrijke kenmerken en behoeften hebben deze doelgroepen, hoe ziet hun leven eruit?

Ten tweede hebben we een survey uitgezet onder de inwoners om inzicht te krijgen in de houding, het feitelijk gedrag, de motivatie en de barrières & triggers van de inwoners omtrent de energietransitie.

Tot slot hebben we dwarsverbanden kunnen leggen tussen de doelgroepen en de survey-resultaten door alle gegevens te laden in een dynamisch dashboard. Daardoor weten we waar de ambassadeurs van de energietransitie wonen, en in welke wijken er relatief meer sceptici zijn. Een belangrijk inzicht voor een wijk- en doelgroepgerichte communicatie en programmering.

 

Wat is de impact?

De resultaten van ons onderzoek geven handvatten voor een effectieve communicatie en maatschappelijke programmering. Het geeft inzicht in hoe de doelgroep bereikt kan worden, en wat de beste communicatiestrategie is.

Ron van der Velden (senior-adviseur communicatie bij de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk): “De onderzoeksresultaten en koppeling met de leefstijlsegmenten geven ons goede handvatten om onze communicatie effectiever in te zetten. In onze publiekscampagne ‘Goed bezig hoor!’ vormen de leefstijlen een belangrijke bouwsteen van het communicatieframe. ”

Benieuwd naar, hoe je de inwoners van jouw gemeente betrekt bij de energietransitie? Meld je hier aan voor de webinar van 4 december 10:00 – 11:00 of 8 december 10:00 – 11:00!

Wil je niets missen?

Ook interessant