The Alignment House Energy Update
11 oktober 2021

 

In deze tijd van excessieve stijging van de energieprijzen, is energiebesparing een onderwerp dat meer dan ooit relevant is. Het plaatst grote groepen huishoudens voor budgettaire problemen, enigszins verlicht door de EUR 400 van de overheid. Hoe wrang ook, de ontwikkeling van de energieprijzen kan huishoudens wel stimuleren om vaart te maken met het nemen van energiebesparende maatregelen. Gemeenten zijn al geruime tijd druk bezig om hun inwoners te bewegen tot het nemen van dergelijke energiebesparende maatregelen.

Wat we in ons werk met gemeenten gemerkt hebben is dat een traditionele aanpak – zoals een algemene informatieavond organiseren – niet altijd de meest succesvolle route is. Van belang is om je te realiseren dat ieder mens een andere motivatie heeft om zich bezig te houden met energiebesparing. De één laat zich vooral leiden door de financiële besparingsmogelijkheden, terwijl de ander vooral actie onderneemt vanuit zorg voor het klimaat. En dan is er natuurlijk ook nog een groep die moeilijk te motiveren valt, de klimaatsceptici. Voor een succesvolle betrokkenheid van inwoners is het belangrijk om deze verschillende groepen ieder op een eigen manier aan te spreken, die past bij hun motivatie (of het ontbreken daarvan).

We zijn zeer benieuwd hoe jij als gemeente omgaat met het betrekken van de inwoners bij de energietransitie. Volg je daarbij een generieke aanpak, of juist een doelgroepgerichte aanpak op basis van motivatie en houding ten aanzien van energiebesparende maatregelen? We delen graag onze aanpak en gaan met je in gesprek tijdens de TAH Energy Update op woensdag 10 november om 13:00. Neem contact op met Barend: b.vandekraats@alignmenthouse.nl.

 

Wil je niets missen?

Ook interessant