Online Safari

Participatie in de anderhalve meter-samenleving

Het is inmiddels duidelijk dat we de komende maanden – en misschien wel tot ver in 2021 – niet terug kunnen naar het ‘normaal’ van voor de Corona-crisis. De anderhalve meter samenleving doet zijn intrede en dat stelt iedereen voor forse uitdagingen. Ook gemeenten staan nu voor de vraag hoe zij voortgang blijven boeken in belangrijke dossiers – zoals centrumplannen, onderwijs-huisvesting of de omgevingsvisie – waarbij participatie van belang is. Hoe kun je participatie zo organiseren dat iedereen die dat wil wél zijn bijdrage kan leveren, zonder dat (nu al) fysieke bijeenkomsten nodig zijn?

 

Interesse?

De Online Safari is een co-productie van Alignment Analytics en Pro-Public. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinde Beek of Barend van de Kraats (info@alignmentanalytics.nl of 0348 712 601) of met Aart Paardekooper (aart@pro-public.nl of 06 1462 5242)

Wil je niets missen?

Ook interessant